Diagnostiku dětských onkologických pacientů zrychlí aplikace vědců a informatiků z Brna

V současné době využívají lékaři při stanovování postupu léčby u vysoce rizikových dětských onkologických pacientů několik různých vyšetření, při kterých dochází k analýze genomu nádoru. Základem je tzv. sekvenování nové generace (NGS), které umožňuje vědcům analyzovat celý lidský genom v jediném sekvenčním experimentu nebo analyzovat epigenetické faktory. Na základě těchto dat odborníci vypracují klinickou zprávu a rozhodnou o následné léčbě.

Aktuálně ale musí lékaři a vědci procházet výsledky každé analýzy zvlášť, protože neexistuje vhodný software schopný kombinovat několika různých typů analýz za účelem komplexního vyhodnocení dat pro jednoho pacienta. Dobu stanovení diagnózy a následného vyhodnocování by mohla zkrátit nová počítačová aplikace, kterou vyvíjí vědci z CEITEC MU, vývojáři softwaru z brněnské firmy Apps Dev Team a lékaři z Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno (FN Brno).

Plánujeme kvalitní řešení, které bude zahrnovat komplexní analýzu sekvenačních dat. Ta urychlí a zpřesní vyhodnocení komplexních NGS vyšetření a zjednoduší přenos nových vědeckých poznatků z oblasti molekulární medicíny do klinické praxe,“ vysvětluje Vojtěch Bystrý, řešitel projektu.

Do dvou let by měla nová unikátní aplikace sloužit lékařům na Klinice dětské onkologie FN Brno v rámci projektu precizní onkologie u vysoce rizikových pediatrických pacientů s pevnými nádory.

Obrovským přínosem tohoto projektu je také spolupráce odborníků z akademické i komerční sféry a propojení jejich rozsáhlých znalostí z oborů informační technologie, bioinformatiky a molekulární medicíny. Partnerská firma Apps Dev Team je mladá, dynamicky se rozvýjející IT firma, která má již zkušenosti s vývojem kvalitních komerčních informačních systémů jako například známý IDOS pro vyhledávání dopravních spojení. Nyní budou mít brněnští vývojáři unikátní možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi v oblasti molekulární medicíny a podílet se na aktivitách ve společensky vysoce prospěšném oboru klinického výzkumu.

„Doufáme, že díky vývoji konkrétního produktu s viditelným společensky pozitivním dopadem dojde ke zvýšení zájmu talentových mladých lidí o vědu a informační technologie a také k častějšímu propojování akademické a komerční sféry, ve kterém vidíme obrovský nevyužitý potenciál, zejména v našem regionu,“ dodává Jiří Nantl, ředitel institutu CEITEC Masarykovy univerzity

Zdroj: ceitec.cz

Ilustrační foto: pixabay.com