CzechInvest se účastnil fóra Digitalizace evropského průmyslu

V německém Essenu se ve dnech 31. ledna až 1. února 2017 konalo Fórum Digitalizace evropského průmyslu. Přes 500 zástupců veřejného a soukromého sektoru z celé Evropy zde jednalo o klíčových tématech strategie jednotného evropského digitálního trhu. Fórum zahájili náměstek ministra hospodářství Matthias Machnig a Evropský komisař Günther Oettinger.

V jednotlivých panelech fóra se diskutovaly nejrůznější aspekty digitalizace a výzvy, jemuž v současné době čelí aplikace konceptu Průmyslu 4.0. v praxi, například sjednocení úrovně IT procesů, kybernetická bezpečnost, podpora digitálních inovací a rozvoj center pro digitální inovace a kompetence. Zástupci fóra vyzvali k propojení mezi jednotlivými národními iniciativami v oblasti Průmyslu 4.0 a posílení mezinárodní spolupráce na poli digitalizace.

Akci zaštítilo německé Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky a Evropská komise.

Zdroj: czechinvest.org