Čeští vědci testovali speciální zařízení pro analýzu rostlin

Mobilní fenotypovací zařízení Plant ScreenTM Field System otestovala firma PSI poprvé v polních podmínkách ve spolupráci s vědci z olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého. Na poli s porostem měsíčku lékařského odborníci sbírali data o dynamice růstu a kvetení 32 genotypů této léčivé rostliny. Cílem spolupráce tří institucí je vyladění postupu pro pořizování dat o obsahu biologicky aktivních látek neinvazivními metodami založenými na analýze spektrálních vlastností rostlin.

„Světelné podmínky se v různých částech dne i roku mění. Musíme se naučit měření normalizovat tak, aby data byla přenositelná bez ohledu na světelné podmínky. Získané informace o barevných vlastnostech porostu, jeho výšce, hustotě, množství biomasy, zabarvení, homogenitě porostu a podobně jsou významné pro další výzkum,“ uvedl vedoucí olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby Petr Tarkowski, který současně pracuje i v CATRIN.

Mobilní zařízení se pohybovalo na poli, kde výzkumný ústav vysadil 32 reprezentativních genotypů měsíčku lékařského. Kromě automatického měření vědci na tomto unikátním vzorku některé parametry měřili i ručně, aby výsledky mohli navzájem porovnat. U odebraného materiálu následně provedou chemickou analýzu, určí složení látek a vyhodnotí, zda a případně jak se toto složení promítá do zabarvení květů.

Práce na poli v Olomouci byla testem i pro firmu PSI, která se učí Plant ScreenTM Field System používat v praxi. Výzkumný ústav rostlinné výroby poskytl kromě biologického materiálu i znalosti v oblasti morfologie a pěstování měsíčku, vědci z CATRIN zase znalosti z propojení fenomiky a metabolomiky či zkušenosti s vyhodnocováním dat.

„Univerzita Palackého tímto podpořila i své působení v České platformě rostlinné fenotypizace a přispěla dalším dílkem k tomu, aby se tato výzkumná infrastruktura dostala na Českou cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur spravovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je skvělé, že instituce takto spojily své síly, aby vyladily postup i pro další případné zájemce,“ doplnil odborník na fenotypizaci rostlin Lukáš Spíchal z CATRIN. 

Autor: Martina Šaradínová
Zdroj: UPOL
Ilustrační foto: pixabay.com