Čeští vědci dokáží vyčistit vodu v rekordním čase pomocí „šumivých tablet“

Přípravek na bázi nanočástic železa určený zejména pro likvidaci ekologických havárií, kdy je potřeba vyčistit kontaminované vody, vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého. Šumivé tablety dokáží z vodného prostředí velmi rychle odstranit například šestimocný chrom, arzen, herbicidy, pesticidy i další znečištění. Tento výsledek výzkumu již chrání evropský patent, který vstoupil v platnost letos v dubnu.

„Tablety obsahují nanočástice železa, které jsou v nich stabilní. Jakmile se ale dostanou do vody,  velmi rychle se rozptýlí do velkého objemu vodného prostředí.  V tabletách obsažené směsi kyselin a hydroxidů, které způsobují šumění, současně velmi rychle aktivují nanočástice a umožňují tak velmi rychlou reakci mezi jejich povrchem a polutantem,“ uvedla hlavní autorka patentu Eleni Petala z CATRIN.

Materiál vznikl v rámci řešení programu Bezpečnostní výzkum České republiky, který financovalo Ministerstvo vnitra ČR. Vědci z Univerzity Palackého na jeho řešení spolupracovali s firmou Dekonta a Vojenským výzkumným ústavem. Projekt nazvaný Pokročilé nanotechnologie pro minimalizaci následků úniku nebezpečných chemických látek ohrožujících obyvatelstvo byl zaměřen na aplikovaný výzkum a implementaci technologií využívajících nejmodernější, vysoce reaktivní nanomateriály pro účinnou dekontaminaci nebezpečných chemických látek (včetně chemických bojových látek) unikajících například při průmyslových či vojenských haváriích.

„V projektu byl hlavní důraz  kladen na rychlé nastolení účinku nových (nano)technologií a vysokou efektivitu zásahu, aby bylo minimalizováno ohrožení vodních zdrojů a obyvatelstva a zamezilo se dalšímu šíření nebezpečných chemických látek do životního prostředí. Tyto požadavky jsme bezpochyby naplnili. Naše řešení je snadné, rychlé a poměrně levné, neboť na vyčištění vody není potřeba aplikovat velké množství nanočástic železa, případně jiných činidel,“ objasnil další z autorů patentu Jan Filip.

Inovativnost přístupu potvrzuje zejména udělení evropského patentu vztahujícího se na způsob vytvoření přípravku i způsobu jeho využití pro dosažení mimořádně vysokého účinku.  Ten byl potvrzen zejména při redukci šestimocného chromu, jehož únik může hrozit například z galvanoven,  ale přípravek účinkuje i na široké spektrum dalších anorganických látek (kovy a polokovy, například arzen), na halogenované chemické látky,  endokrinní disruptory, pesticidy či herbicidy. Tablety by se podle vědců mohly využít například také pro čištění studní kontaminovaných během povodní, do bazénů či do povrchových vod během ekologických havárií.

Zdroj: CATRIN
Ilustrační foto: pixabay.com