Čeští strojaři pomáhají s vývojem cévních náhrad

Na pražské Fakultě strojní Českého vysokého učení technického (ČVUT) se ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí (VFN) v Praze a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (1. LF UK) vyvíjejí alternativní cévní náhrady pro průtoky menší než 150 mililitrů za minutu a s průměry pod šest milimetrů. Vývoj podporuje ministerstvo zdravotnictví grantovými projekty.

Expanze stentu do karotidy | FOTO: Hynek Chlup, ČVUT

Onemocnění kardiovaskulárního systému je ve všech vyspělých zemích časté a v poslední době postihuje i mladé jedince. ČR není výjimkou. Více než dvě třetiny potíží je způsobeno onemocněním vaskulárního systému. Odtud vychází požadavek na vývoj co nejdokonalejších cévních náhrad.

Ukazuje se, že na trhu chybějí dlouhodobě spolehlivé náhrady cév pro nízké průtoky a malé průměry. Vývoj takové náhrady vyžaduje podle Laška multidisciplinární tým s rozsáhlými znalostmi z oblasti chirurgie, mechaniky, biochemie, matematického modelování a dalších vědních disciplín.

A na zmíněné fakultě ČVUT působí odborníci, kteří dokážou lékařské náhrady navrhovat, ověřovat jejich funkčnost a též vzdělávat studenty v oboru biomechanika.

Zdárná implantace do tepen ovce

Výsledkem spolupráce univerzitního a lékařského týmu mají být kompozitní náhrady se sendvičovou stavbou stěny na bázi biologického materiálu, zejména kolagenu. V laboratořích fakulty se provádějí rozsáhlé mechanické testy jak nativních cév, tak vyvíjených cévních náhrad a všech jejich komponent.

Prototyp náhrady byl již úspěšně implantován do oblasti krčních tepen experimentálního živočicha – ovce. Výsledky dle vědců naznačují, že v seznamu důležitých patentů přibude další, možná prý i celoevropský.

Lékaři vyhledávají spolupráci s techniky už celá staletí. S nástupem nových technologií a materiálů nejde jen o vývoj zařízení, ale také o oblasti základního výzkumu či vývoje různých implantátů a jejich komponent. S ohledem na delší dobu dožití a požadavky aktivního životního stylu je zapotřebí vývoj náhrad v oblasti skeletální i u měkkých tkání, například právě cévních náhrad. Této oblasti se věnuje vědní obor biomechanika. Poptávka „náhradních dílů“ roste i pro domácí zvířata.

Zdroj: novinky.cz