Český výzkum a vývoj má unikátní webový rozcestník

Agentura CzechInvest spustila unikátní web na podporu českého výzkumu a vývoje. Jeho prostřednictvím bude lákat do České republiky další zahraniční investory a vědecké instituce k high-tech investicím a zajímavým projektům s přidanou hodnotou.

Stránky www.czech-research.com jsou v anglickém jazyce a přináší souhrnné informace o českém vědeckotechnickém prostředí, zajímavých pracovištích či možnostech podpory výzkumu a vývoje v Česku. Zahraniční zájemci zde naleznou výběr užitečných faktů a odkazů na další relevantní zdroje.

„Nový webový portál pro český výzkum a vývoj umožní lepší propojení s high-tech investicemi, které zvyšují konkurenceschopnost České republiky. Již několik let se nám daří, aby tento typ investic hrál významnou roli. V minulém roce tak bylo investic do oborů s vyšší přidanou hodnotou více než 30 procent a nejčerstvějším příkladem je záměr GE Aviation vybudovat v Česku centrum pro vývoj, testování a výrobu turbovrtulových motorů,“ říká Karel Kučera, generální ředitel CzechInvestu. „Pomocí nového přehledného portálu představíme zahraničním investorům Česko jako ideální destinaci pro výzkumná centra a high-tech investice, podpoříme spolupráci s našimi výzkumníky, budeme propagovat výsledky a výborný vědecký potenciál, který naše organizace mají, aby snadněji získaly partnery ze soukromé sféry,“ dodává.

Součástí této strategie CzechInvestu zvyšovat přidanou hodnotu investic a technologickou úrovneň České republiky je také podpora transferu technologií v oblasti aplikace vesmírných technologii a podpory start-upů v inkubátoru ESA BIC Prague.

Podporou a propagací spolupráce vědců a komerčního sektoru se CzechInvest zabývá dlouhodobě v rámci Oddělení podpory výzkumu a vývoje. Nabízí poradenství a vyhledávání potenciálních vědeckých i akademických partnerů, je styčným bodem pro spolupráci s ostatními aktéry v systému podpory VaV a organizuje akce, které fungují jako platforma pro nalézání a uzavírání mezinárodních i domácích partnerství mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a privátní sférou.

„Prostřednictvím každoročních technologických misí v zahraničí se snažíme do České republiky přivést nové zajímavé investiční projekty a navázat prospěšná technologická partnerství s předními univerzitami a výzkumnými centry. Nový web nám pomůže Česko za hranicemi ještě lépe prezentovat a ukázat, že ve výzkumu i vývoji máme co nabídnout a v mnohých oborech máme řadu úspěchů,“ říká Jiří Krechl, vedoucí Oddělení podpory výzkumu a vývoje agentury CzechInvest.

Nové webové stránky www.czech-research.com jsou dalším odborným komunikačním kanálem, kterým CzechInvest cílí do zahraničí se záměrem přilákat do České republiky investice s vysokou přidanou hodnotou. Portál www.czechstartups.org od loňského září na jednom místě sdružuje informace o českém start-upovém prostředí a jeho potenciálu pro případné investory.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest:

Petra Menclová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 430,petra.menclova@czechinvest.org

Zdroj: czechinvest