Český vědec pomůže směřovat výzkum kvantových technologií

Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) prof. Ing. Igor Jex, DrSc., se stal členem strategického poradního sboru evropského výzkumného projektu QuantERA. Ten podporuje spolupráci v oblasti výzkumu kvantových technologií a propojuje 31 organizací z 26 zemí, účast českých vědců v projektu koordinuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

„Principy kvantové fyziky si postupně hledají cestu do praxe. Rozvoj kvantových technologií podporují přední vědecká pracoviště po celém světě. Jedním z takových je i FJFI, kde se kvantovým technologiím a výzkumu věnujeme. Připravujeme také studenty, aby se této oblasti mohli dále věnovat a nyní čekáme na akreditaci studijního oboru Kvantové technologie,“ říká prof. Igor Jex.

QuantERA vypisuje vlastní výzkumné projekty s podporou evropských fondů – v roce 2017 jich bylo 26 s celkovým rozpočtem více než 32 milionů eur. Celkem se na výzkumu podílelo 128 vědeckých týmů různých organizací z 23 zemí. Letos má na výzkum připravenou částku zhruba 20 milionů eur a nyní probíhá hodnocení přihlášených projektů. Projekt koordinuje polské Národní vědecké centrum.

Strategický poradní sbor (Strategic Advisory Board) QuantERA má 12 členů – předních vědců zabývajících se kvantovými technologiemi. Podílí na směrování celého projektu, ale i jeho spolupráci s organizacemi mimo Evropu.

Zdroj: ČVUT