Český Siemens opět udělil prestižní Ceny Wernera von Siemense

Již po devatenácté ocenil český Siemens nejlepší mladé vědce, studenty a pedagogy v prestižní vědecké soutěži Cena Wernera von Siemense. Na slavnostním večeru v Betlémské kapli převzalo ceny celkem 11 vítězů. I letos bylo uděleno zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu a cena za nejlepší ženskou disertační práci. Vítězové si rozdělili finanční odměny v celkové výši 1 milion korun.

Do 19. ročníku soutěže, která se zaměřuje na zejména práce z oblasti technických a přírodovědných oborů, se přihlásilo rekordních téměř 350 soutěžících z 19 českých vysokých škol.

V kategorii o nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace byl za vývoj miniaturního glukometru s možností bezbateriového provozu a propojením na smartphone oceněn Marek Novák. Za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu si cenu odnesl tým Petra Šittnera (AV ČR), který se zabývá studiem slitin s tvarovou pamětí a jejich technických aplikací pro průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu.

Jako již tradičně se nejvíce soutěžících přihlásilo v kategoriích o nejlepší diplomovou a disertační práci – více než tři čtvrtiny. Ocenění si zde odnesli: Tomáš Pikálek (VUT v Brně) za nejlepší diplomovou práci, v níž vyvinul novou metodu pro měření indexu lomu vzduchu a Martin Ullrich (VŠCHT Praha) za nejlepší disertační práci, ve které jako první zrealizoval prototyp funkčního chemického robota, tj. strukturované mikročástice schopné nést obsah, který lze řízeně uvolňovat.

Cena pro nejlepšího pedagoga a zvláštní ocenění

Siemens opět udělil zvláštní ocenění studentovi, který překonal potíže dané zdravotním postižením a dosáhl navzdory němu mimořádných studijních nebo výzkumných výsledků. Získal ho Roman Švec (UJEP), který se věnuje studiu a výzkumu digitalizace kulturního dědictví. Cenu pro nejlepší disertační práci napsanou ženou si odnesla Neda Neykova (ČVUT), která se věnovala hydrotermální syntéze nanotyčinek a nanosloupků ZnO pro použití ve fotovoltaice.

Cenu pro nejlepšího pedagoga si odnesl Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti z Vysoké školy ekonomické, který je uznávaným odborníkem v oblasti statistiky.

O soutěži

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích osmnácti ročnících soutěže bylo již oceněno 319 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující devíti milionů korun.

Citace k soutěži o Cenu Wernera von Siemense:

Generální ředitel Siemens Česká republika, Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA: „To, jak se chováme k našim pedagogům a jak dokážeme motivovat talentované studenty, považuji za jeden z důležitých ukazatelů stavu naší společnosti. Prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense se již 19 let snažíme přispět, aby vzdělanost byla vnímána jako důležitá hodnota a byli oceněni ti, kdo ji předávají. Letošních 346 přihlášek napříč technickými a přírodovědnými obory a jejich rok od roku rostoucí kvalita jsou pro mne důkazem, že české technické a přírodovědné vysoké školství vytváří pevný základ budoucí konkurenceschopnosti naší země.“

Místopředseda vlády, Předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA: „Vzdělaní a motivovaní mladí studenti a výzkumníci, kteří napříč vědními obory uplatní svůj talent ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby výrobních podniků, jsou příslibem budoucí konkurenceschopnosti České republiky. Společnosti jako Siemens jsou součástí naší průmyslové tradice a podobná ocenění jsou spolu s jejich nositeli pomyslným barometrem toho, jaký potenciál uspět v globální soutěži naše země má."

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.: „České vysoké školy patří v technických a přírodních vědách ke špičce, což potvrzují i skvělé výsledky letošních laureátů Ceny W. von Siemense. Oceňuji, že podporou studentů a akademiků se zabývá také soukromý sektor, a věřím, že i díky této spolupráci se podaří výsledky bádání rychleji uplatňovat v praxi.“

Ministr průmyslu a ochodu, Ing. Jan Mládek CSc.: „Nedostatek technicky vzdělaných odborníků pociťujeme snad ve všech oborech našeho průmyslu. Je skvělé, že už téměř dvě desítky let existuje takováto soutěž, která motivuje a oceňuje nejen vysokoškolské studenty technických a přírodovědných oborů, ale i jejich pedagogy, a jíž se účastní stovky budoucích odborníků. Právě spojení výstupů akademické sféry s praxí je klíčem k budoucímu úspěchu naší ekonomiky a proto chci organizátorům Ceny Wernera von Siemense za jejich dlouhodobou iniciativu upřímně poděkovat.“

Předseda Akademie věd České republiky, prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.:„Propojení špičkového výzkumu s aplikační sférou je jedním s důležitých úkolů velkého projektu Akademie věd ČR – Strategie AV21. Společnost Siemens si zaslouží velký dík za to, jak se dlouhodobě a cílevědomě věnuje naplňování tohoto našeho společného cíle.“

Zdroj: MPO