Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT získal pro Česko pobočku evropské sítě ELLIS pro umělou inteligenci

ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) - Evropská laboratoř pro umělou inteligenci vyhlásila 10. prosince na konferenci NeurIPS v kanadském Vancouveru založení 17 tzv. ELLIS units, tedy poboček, které mají za cíl vytvořit pro evropské vědce v oborech založených na strojovém učení špičkové podmínky srovnatelné s nejlepšími světovými pracovišti. Jednou z poboček ELLIS, které se budou nacházet v 10 evropských zemích a Izraeli, se stal i Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT.

Cílem ELLIS je nastavit v evropském prostoru prvotřídní podmínky pro vědeckou práci a zajistit spolupráci jednotlivých součástí ELLIS tak, aby se evropský výzkum v oblastech založených na strojovém učení stal světovou jedničkou s pozitivním dopadem na ekonomiku a společnost.  Zřízení poboček ELLIS je dalším krokem k realizaci dlouhodobé vize ELLIS, kterou je vytvoření mezivládního evropského programu podle vzoru Evropské laboratoře pro molekulární biologii (EMBL). 

Česká pobočka je založena na vědcích, kteří přišli do CIIRC ČVUT ze zahraničí a vedou zde excelentní týmy OP VVV zabývající se výzkumem v různých oblastech umělé inteligence – Josef Šivic, Josef Urban a Robert Babuška. První dva jmenovaní jsou i nositelé prestižních ERC grantů. Dále českou pobočku tvoří Tomáš Pajdla, který je členem ELLIS a na CIIRC ČVUT vede skupinu aplikované algebry a geometrie, a Tomáš Mikolov, který se z prestižních výzkumných pozic ve společnostech Facebook či Google vrací do Česka a na CIIRC ČVUT si buduje výzkumný tým se zaměřením na výzkum obecné umělé inteligence. Tato mezinárodně uznávaná jména a jejich výzkumné týmy jsou základem pro nastavení aktivní spolupráce nejen v rámci ELLIS, ale i s organizacemi a vědeckými týmy v České republice a pro vytvoření prostředí, které bude dlouhodobě atraktivní pro špičky v oboru.  

Pobočky ELLIS budou kromě Prahy také v Alicante, Amsterdamu, Curychu, Darmstadtu, Delftu, Freiburgu, Helsinkách, Kodani, Linci, Lausanne, Lovani, Oxfordu, Saarbrückenu, Tel Avivu, Tübingenu a Vídni. Výběr jednotlivých týmů vždy probíhal bez účasti vědců země, jejíž instituce se posuzovala, aby se předešlo konfliktu zájmů. Hlavni důraz byl kladen na prokázanou vědeckou excelenci a implementaci dlouhodobé vize ELLIS. Cílem do budoucna je nejen rozšiřovat síť poboček ELLIS, ale také organizace společných výzkumných programů nebo výměnné stáže zapojených institucí. Podporu ELLIS vyjádřily společnosti, jako je Audi, Bosch, Porsche, Siemens, Amazon, Facebook, Google, NVIDIA a řada dalších.

Zdroj: ČVUT