Česko-německá konference k energetickému výzkumu a vývoji

Ve dnech 11. a 12. ledna 2017 se pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Federálního ministerstva pro vzdělávání a výzkum Spolkové republiky Německo uskutečnila v bavorském Erlangenu konference k problematice česko-německé spolupráce v oblastech energetického výzkumu a vývoje. Konference byla zorganizována v prostorách Fraunhoferova institutu pro integrované systémy a přístrojovou technologii IISB a zúčastnilo se jí přes 70 zástupců německých a českých vysokých škol, výzkumných institucí a podniků. Konference proběhla jako součást série akcí pořádaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Federálním ministerstvem pro vzdělávání a výzkum v rámci česko-německého strategického dialogu.

V úvodních projevech vystoupili parlamentní státní tajemník Stefan Müller a náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Robert Plaga a zhodnitili stav dosavadního rozvoje česko-německé spolupráce ve výzkumu a vývoji. Vzhledem k úzkým hospodářským vazbám mezi oběma státy vyzdvihli i důležitost dalšího zaintenzivnění této spolupráce, a to jak v rámci česko-německé dvoustranné relace, tak v rámci mnohostranných panevropských konsorcií. Důležitost spolupráce s německými protěšky lze totiž z pohledu českých výzkumných organizací a podniků vnímat jako jeden z hlavních předpokladadů jejich hlubšího zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru.

V následujících projevech nastínili ředitel Německé energetické agentury Andreas Kuhlmann a vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Berlíně Tomáš Ehler (v zastoupení za Ministerstvo průmyslu a obchodu) vize rozvoje energetiky v horizontu do roku 2050, čímž zarámovali následné odborné diskuze vedené ve dvou paralelních panelech zaměřených na problematiku „Energy Storage and Conversion“ a „Power Networks“. Debatována tak byla mj. problematika elektrických sítí, vodíkových technologií, skladování tepelné energie, baterií či energetiky 4.0.

V rámci plenárního zasedání druhého dne konference poté zazněly i prezentace finančních nástrojů podpory česko-německé spolupráce v oblastech energetického výzkumu a vývoji implementovaných Federálním ministerstvem pro vzdělávání a výzkum, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Technologickou agenturou České republiky. Na české straně budou tyto podpůrné finanční nástroje představovat zejména Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, bilaterální česko-německá výzva vyhlášená v rámci programu EUREKA (program INTER-EXCELLENCE) a program DELTA.

V závěrečných projevech představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Federálního ministerstva pro vzdělávání a výzkum byla vyjádřena připravenost české a německé strany pokračovat v rozvoji strategického dialogu v oblastech výzkumu a vývoje a mj. navázat na dosavadní ročníky česko-německých vědeckých konferencí uspořádáním v pořadí již třetí obdobné akce, a to na počátku roku 2018 v České republice se zaměřením na téma nanotechnologií.

Zdroj: MSMT