Česko investuje do vědy více peněz než většina nových členských států EU. Loňské výdaje se vyšplhaly na 88,7 miliardy

Česká republika investuje do vědy a výzkumu více peněz než většina nových členských států Evropské unie. Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2015 znovu vzrostly, když dosáhly 88,7 miliardy korun. To je ve srovnání s předchozím rokem meziroční nárůst o 4,2 procent (3,6 miliardy korun). Data vyplývají ze zprávy Českého statistického úřadu.

Česko vynakládá v posledních dvou letech v poměru k velikosti své ekonomiky na financování vědy více peněz než většina nových členských států EU, s výjimkou Slovinska.

„Za posledních pět let vzrostly výdaje na výzkum a vývoj o dvě třetiny a počty osob, které v něm pracují, o čtvrtinu,“ uvedl Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje ČSÚ.

Loni v České republice fungovalo 2870 výzkumných pracovišť, v nichž pracovalo 100 tisíc lidí, polovina v podnicích a třetina na veřejných vysokých školách. Nově získalo práci ve výzkumu 6000 pracovníků, z toho polovina v Praze a Brně.

Ve výdajích na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru v rámci zemí EU je Česko na 5. místě, vysoce nad průměrem osmadvacítky. Za poslední čtyři roky šlo do výzkumu v ČR z evropských zdrojů až 50 miliard Kč.

„V absolutních hodnotách je to jedno z nejvyšších čísel v rámci EU, více získaly pouze největší země. Ve vztahu k HDP je to vůbec nejvyšší hodnota spolu s Litvou a Lotyšskem,“ řekl Mana.

Výrazně stoupl také počet výzkumných pracovníků

V oblasti podnikového výzkumu a vývoje je podle Many sice v popředí zpracovatelský průmysl, ale v jeho rámci hrají významnou roli jiná odvětví, než ve většině západních států EU.

„U nás je to automobilový průmysl, strojírenský, který je i na Západě, ale tam jde spíše více peněz do výzkumu a vývoje ve farmaceutickém průmyslu, výroby informačních a komunikačních technologií, leteckého průmyslu,“ sdělil.

Mana také upozornil, že ačkoliv jde v automobilovém průmyslu v ČR do výzkumu vysoká částka, ve vztahu k přidané hodnotě, která se v tomto odvětví vytvoří, je mnohem nižší než v Německu nebo Rakousku, poznamenal Mana. Podíl přidané hodnoty, která míří na výzkum a vývoj, je tak z globálního pohledu nižší, než ve vyspělých státech Evropy.

Zahraniční podniky v ČR dávají na výzkum více peněz než domácí. Za pět let se podle Many rozevřely nůžky mezi jednotlivými aktéry v oblasti výzkumu a vývoje.

„Je vidět, že zahraniční podniky na něj vydávají daleko více než domácí podniky, do vysokých škol jde více peněz než do domácích podniků. A vládní sektor pomalu ztrácí za vysokoškolským,“ uvedl.

V posledních třech letech vydaly veřejné vysoké školy na tuto oblast každoročně 20 miliard Kč, o deset miliard více než v roce 2010.

Za posledních pět let šlo v Česku do výzkumu a vývoje zhruba 400 miliard Kč. Na podnikatelský sektor připadlo zhruba 210 miliard, na vysoké školy 100 miliard a 75 miliard na vládní sektor. Ve většině žebříčků se Česko drží na průměru EU, ne však u podnikatelského sektoru.

Zdroj: byznysnoviny