České týmy uspěly v mezinárodní výzvě AquaticPollutants Call 2020

Do mezinárodní výzvy AquaticPollutants Call 2020, která spadá do nástroje ERA-NET Cofund, se přihlásilo 21 českých uchazečů v rámci 16 projektů. Technologická agentura ČR podpoří dva úspěšné české týmy, které se podílí na těchto projektech: 

  • AIHABs
  • GreenWaterTech

Cílem výzvy bylo podpořit mezinárodní projekty zaměřené na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví a životní prostředí.

Do prvního kola výzvy bylo přijato 184 zkrácených návrhů, 53 úplných návrhů projektů postoupilo do druhého kola. Na finanční podporu dosáhlo 18 projektů, které si rozdělí 20 011 819 EUR.

Tématy výzvy byly:

1) Environmental behaviour of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (“Measuring”)

2) Risk Assessment and Management of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment (“Evaluating”)

3) Strategies to reduce emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine) (“Taking Actions”)

Více o úspěšných projektech a této výzvě najdete zde.

Zdroj: TA ČR