Česká republika získala další čtyři ERC Starting granty

Evropská rada pro výzkum zveřejnila výsledky první výzvy pro ERC Starting granty v rámcovém programu Horizont Evropa (2021-2027). Rozpočet ve výši 619 mil. eur bude rozdělen mezi 397 projektů. 

Pokud jde o počet získaných grantů, byly nejúspěšnější instituce v Německu (72), Francii (53), Spojeném království (46) a Nizozemsku (44). Uspěli vědci 45 různých národností, nejvíce z nich (67 grantů) jsou Němci, následováni Italy (58), Francouzi (44) a Nizozemci (27). Čerství držitelé grantů budou řešit projekty ve 22 členských státech EU či zemích přidružených k rámcovému programu. Celkem 13 budoucích řešitelů se přestěhuje za grantem ze Spojených států do Evropy. Úspěšnost klesla na 9,8 % (z 13 % v poslední výzvě v H2020).

Uspěli rovněž čtyři vědkyně a vědci působící v České republice (abecedně dle příjmení):

  • Ondřej Dušek z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (UK)
  • Hana Macíčková Cahová z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB)
  • Kateřina Rohlenová z Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR (BIOCEV)
  • Tomáš Slanina z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB)

Všichni čtyři úspěšní žadatelé využili podpory poskytované Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC, kterou koordinuje prof. Zdeněk Strakoš z Univerzity Karlovy. Kromě workshopů zaměřených na psaní projektových návrhů, kterých se někteří z nich účastnili, jsme pro všechny uchazeče uspořádali rovněž cvičné pohovory, tzv. mock interviews probíhaly on-line 14. září 2021 za přítomnosti členů Expertní skupiny a dalších přizvaných spolupracovníků. (Interview je také součástí žádosti o ERC grant.)

Zdroj: tc.cz