Cenu Česká hlava dostali čtyři vědci a jedna firma

Ocenění Česká hlava získali kromě laureáta hlavní národní ceny egyptologa Miroslava Bárty tři vědci a jedna firma. Odborná porota udělila cenu za definování nové kategorie protinádorových léčiv nebo výrobek z recyklovaných polymerů. Laureáti byli představeni na páteční tiskové konferenci ve Škodově paláci v Praze, ocenění Bárty vláda schválila v říjnu.

Bárta vede několik let práce na vykopávkách v archeologické lokalitě v egyptském Abúsíru, je dlouholetým ředitelem Českého egyptologického ústavu. Má za sebou řadu archeologických objevů i publikací.

Letos na jaře se Bárta stal prorektorem Univerzity Karlovy v Praze pro vnější vztahy. Vyučoval i na německých vysokých školách v Berlíně a Lipsku i na Pensylvánské univerzitě v USA.

Nová kategorie protinádorových léčiv

Cenu Invence má evoluční biolog Jan Brábek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za definování nové kategorie protinádorových léčiv, takzvaných migrastatik. Nyní používaná cytostatika cílí hlavně na potlačení růstu a dělení nádorových buněk, migratatika by v budoucnu měla zabránit jejich metastázování.

Brábek a jeho tým nové léčivo definovali jako látky bránící všem způsobům invazivity a metastázování nádorových buněk.

„Kombinace migrastatik s cytostatickými léky a dalšími způsoby léčby se jeví jako velmi slibný přístup pro léčbu metastázování,” uvedl Brábek. Upozornil, že za 90 procent úmrtí pacientů s pevnými nádory může tvorba metastáz.

Nyní jeho tým s medicinálními chemiky a klinickými onkology testuje látky s migrastatickým účinkem.

Jak připravovat sloučeniny efektivněji a šetrněji

Laureátem ceny Doctorandus za přírodní vědy je Daniel Bím z Ústavu fyzikální chemie Akademie věd ČR. Věnuje se výzkumu metaloenzymů – složených bílkovin, které díky přítomnosti kovových iontů v aktivních centrech urychlují reakce v živých organismech. Cenu dostal za výzkum aktivace vazeb mezi uhlíkem a vodíkem v organických sloučeninách.

„Složité organické molekuly jsou často vyráběny náročnými několikastupňovými syntetickými postupy. Oproti tomu přímé nahrazení vazeb mezi uhlíkem a vodíkem v jednodušších organických látkách představuje důležitý koncept, jak připravovat komplexní sloučeniny efektivněji a šetrněji k životnímu prostředí,” řekl Bím. Výzkum má využití například při vývoji katalyzátorů s vyšší účinností.

Zlepšit parametry digitálních obvodů

V doktorandské kategorii za technické vědy byl oceněn Vojtěch Mrázek z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Mrázek se ve své disertační práci zabýval vpravením chyb do digitálních obvodů, k čemuž využil evoluční algoritmy, které upravují obvod tak, aby se postupně zlepšovaly jeho parametry, například spotřeba. Změny se provádí automaticky, s pomocí počítače a nemusí je manuálně zkoušet vývojář.

Firma recykluje PVB folie

Cenu Industrie získala firma CIUR z Brandýsa nad Labem. Firma vyvinula technologii, která efektivně recykluje takzvané PVB folie používané v bezpečnostních sklech. Jejich následné využití je problematické kvůli zbytkům skla, firma však dovede naprostou většinu skla oddělit. Výsledkem je výrobek Substabit, který se přimíchává do asfaltu na vozovkách a zlepšuje jejich odolnost.

Ceny Česká hlava se letos uděluje poosmnácté. V minulosti byli oceněni například chemik Antonín Holý, zakladatel dětské onkologie v Československu Josef Koutecký či rostlinný genetik Jaroslav Doležel. V neděli 24. listopadu se od 20:00 konalo slavnostní předání cen na pražské Vysoké škole ekonomické.

Zdroj: novinky.cz