Časopis Nature Physics publikoval text vědců Ústavu jaderné fyziky AV ČR o baryonové hmotě

Časopis Nature Physics, nejvýznamnější odborný časopis v oboru fyziky, publikoval ve svém červencovém čísle článek o výzkumu husté baryonové hmoty s virtuálními fotony. Na článku spolupracovali vědci z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Článek shrnuje výsledky pozorování emise virtuálních fotonů z hmoty, která se řídí kvantovou chromodynamikou.

Hmotu, řídící se kvantovou chromodynamikou (QCD), která naplňovala vesmír krátce (10 μs) po Velkém třesku, můžeme dnes na krátký čas vytvořit v laboratoři srážkami těžkých iontů o relativistických energiích. Různá stádia, ve kterých může QCD hmota existovat, závisí například na teplotě, tlaku nebo baryochemickém potenciálu a mohou být zkoumána studiem elektromagnetického záření vyzařovaného QCD hmotou. Dvojice elektron-pozitron, vznikající v rozpadu virtuálních fotonů, nejsou ovlivňovány silnou interakcí a poskytují tak informace o vlastnostech QCD hmoty v různých stádiích.

Článek shrnuje výsledky pozorování emise virtuálních fotonů z QCD hmoty. Spektrální distribuce elektron-pozitronových párů je téměř exponenciální, což svědčí o zvýšení teploty o 70 MeV a konstituentech se změněnými vlastnostmi, odrážejícími specifika silně interagující QCD hmoty. Vlastnosti této hmoty, vytvořené v jádro-jaderných srážkách, jsou podobné vlastnostem husté hmoty vytvořené v konečném stavu fúze neutronových hvězd, jak je patrné z nedávných pozorování.

Článek v Nature Physics v originále zde.

Zdroj: AV ČR