Brno hostí největší studentskou konferenci v Evropě

Hostitelským městem 85. Mezinárodního zasedání Evropského parlamentu mládeže (European Youth Parliament, EYP) se stalo Brno. Jde o největší konferenci svého druhu v Evropě, účastní se jí přes 300 studentů ze 40 zemí, probíhá od 19. do 30. července. EYP představuje studentskou celoevropskou síť mimoškolní vzdělávací organizace, která se už 30 let snaží studentům umožňovat osobnostní rozvoj.

Brno hostí 85. Mezinárodní zasedání Evropského parlamentu mládeže. FOTO: VUT

 

Pro účastníky je připraven bohatý program, který má za cíl především rozvinout jejich komunikační a jazykové dovednosti, schopnost argumentace, práci v týmu a kritické myšlení. Jak informovala Radana Kolčavová, mluvčí Vysokého učení technického (VUT), na jehož půdě se akce koná, oficiálním jazykem konference je angličtina.

Diskutovaná témata se spojují s mottem zasedání „Seeking the heart of Europe“ („Hledáme srdce Evropy“), které reflektuje zejména význam aktivního občanství v každodenním životě, důležitost spolupráce k dosažení společných cílů a objevování kultury či památek střední Evropy.

Diskuse v komisích a příprava rezoluce

Hlavní náplní je práce v takzvaných komisích, ve kterých studenti diskutují nad aktuálním problémem evropského nebo globálního charakteru, hledají možná východiska a společně vytvoří rezoluci, tedy dokument shrnující daný problém a návrh řešení.

„Práce v komisích je nejen skvělou příležitostí vzájemně se poznat a spřátelit s ostatními, ale i šancí prohloubit své znalosti daného tématu,“ řekla Natalia Drozd, mezinárodní organizátorka zasedání z Ukrajiny.

Jednotlivé rezoluce pak prezentují před všemi účastníky na Valném shromáždění. Ty, které úspěšně projdou hlasováním, se následně předají k reflexi osobám s rozhodovací pravomocí, jako jsou vláda ČR, europoslanci a eurokomisaři.

„Takováto možnost nám přináší důležitou lekci o tom, jak být více tolerantní, chápající, rozumní a zároveň lépe uspořádaní – to vše díky práci v týmu, aktivní diskusi a sdílení znalostí,“ dodala Natalia Drozd.

Nad akcí převzali záštitu členka Evropské komise Věra Jourová (ANO), předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) a brněnský primátor Petr Vokřál (ANO). Díky spolupráci se třemi místními univerzitami, Masarykovou univerzitou, Mendelovou univerzitou a VUT, získává akce i výrazný akademický rozměr.

„Mladí lidé se díky podobným akcím seznámí s názory svých vrstevníků z celé Evropy a zjistí, že evropská spolupráce spočívá v dialogu a toleranci. Podporuji proto mezinárodní diskuse mladých Evropanů o aktuálních tématech, protože právě oni budou jednou rozhodovat o budoucím směřování Evropy,“ uvedl premiér.

Projekt na pomoc společnosti

Účastnící mají mimo jiné možnost vytvořit vlastní projekt, který určitým způsobem obohatí či zlepší naši společnost. Konkrétní projekty se zařadí do soutěže, vítězný pak obdrží finanční podporu.

EYP je u nás zastoupen spolkem Evropský parlament mládeže v ČR, fungujícím již od roku 1998, který ročně zapojí 2500 studentů, organizuje desítky akcí a je tak významným aktérem mimoškolního vzdělávání.

„Ze všeho nejdůležitější je fakt, že EYP je vzdělávací organizace. Poskytuje delegátům platformu, aby se mohli dozvědět více o Evropské unii, mohli vyjádřit své názory a potkat sobě podobné lidi z celé Evropy,“ vysvětlil Vivek Gathani, předseda zasedání ze Spojeného království.

Zdroj: Novinky.cz