Bilaterální spolupráce s Německem je pro nás klíčová

Hlavními tématy během včerejšího setkání českých a německých výzkumných pracovníků, které proběhlo v rámci návštěvy německé kancléřky Angely Merkelové, byly užší česko-německá spolupráce v aplikovaném výzkumu, podpora inovací a zejména kooperace v rámci iniciativy Průmysl 4.0. Z českých představitelů vlády se setkání zúčastnil premiér Bohuslav Sobotka a vicepremiér vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek i předseda Technologické agentury ČR Petr Očko.

V rámci představení společných česko-německých aktivit zmínil mimo jiné prof. Vladimír Mařík, který uváděl celou diskusi, že v návaznosti na Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací chystá Technologická agentura ČR (TA ČR) nový program Národní centra kompetence. „V rámci jeho příprav je pro nás inspirací právě německý systém podpory, který je založen zejména na systému tzv. Fraunhofer institutu, který tvoří páteř německého aplikovaného výzkumu, s nimiž jsme navázali bližší spolupráci a výměnu zkušeností,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko.

Dalším významným bodem diskuse byly principy nové průmyslové revoluce, kde v Německu již několik let běží iniciativa Industry 4.0. Časování diskuse bylo velmi příhodné, protože právě tento týden Vláda ČR schválila dokument Iniciativa Průmysl 4.0, který byl připraven na základě zadání Ministerstva průmyslu a obchodu týmem prof. Vladimíra Maříka, předsedy Výzkumné rady TA ČR.

Zcela konkrétním příkladem naplňování česko-německé strategické spolupráce je příprava TA ČR česko-německé výzvy v rámci programu DELTA na projekty aplikovaného výzkumu s německými firmami a výzkumnými organizacemi, která je zaměřená právě na naplňování iniciativy Průmyslu 4.0. TA ČR právě intenzivně dojednává konkrétní podmínky této výzvy se zástupci německé strany, zejména pak se zástupci Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum.

Zdroj: TAČR