Aktualizace cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro VaVaI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo aktualizaci Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 25. května 2015 č. 381.

Aktualizace Cestovní mapy vychází z komplexního mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur ČR, které proběhlo roku 2014 na základě metodiky inspirované náročnými hodnotícími procesy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Do hodnocení byly zahrnuty všechny výzkumné infrastruktury ČR, a to nezávisle na způsobu jejich dosavadního zdroje financování. Evaluovány tak byly rovněž výzkumné kapacity naplňující definiční znaky výzkumné infrastruktury, jež byly vybudovány za využití prostředků strukturálních fondů EU čerpaných prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OP PK).

Aktualizovaná Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace přináší strategický model pojetí agendy výzkumných infrastruktur ČR, včetně jejich financování v období nadcházejícího víceletého rámce 2016 – 2022. Tento model je založen na kombinaci výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace s prostředky Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), které budou v uvedeném časovém období čerpány prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jedná se tak o model plně synergického, vzájemně komplementárního a vysoce efektivního využívání obou těchto rozpočtových zdrojů.

V návaznosti na provedenou aktualizaci Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace bude dále vypracována „analýza krajiny“ výzkumných infrastruktur ČR a takto doplněná Cestovní mapa předložena jako „Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro roky 2016 – 2022“ pro informaci vládě ČR do dne 30. září 2015.

pdf.pngAktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro VaVaI.pdf, soubor typu pdf, (831,15 kB)

pdf.pngUsnesení vlády ČR ze dne 25.května 2015 č.381.pdf, soubor typu pdf, (57,07 kB)