TC AV ČR vydalo třetí aktualizaci brožury Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020. Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví. Aktualizovaná verze zahrnuje změny, které byly Evropskou komisí zavedeny v rámci pracovního programu MSCA pro léta 2018-2020 (publikován 27. 10. 2017) a reflektovány v modelových grantových dohodách pro projekty MSCA. Brožura je k dispozici pouze v elektronické verzi, kterou si můžete stáhnout ZDE.

Řešitelé projektů MSCA, které byly financovány v rámci výzev pracovního programu 2016-2017
a dříve, mohou použít starší, druhé vydání (k dispozici ZDE), protože nově zavedené změny se na jejich (tj. již běžící projekty) až na dvě výjimky nevztahují. Těmito výjimkami jsou: možnost získání finanční podpory pro pracovníky se speciálními potřebami a možnost částečného úvazku (min. 50%)
u individuálních vědecko-výzkumných pobytů (IF) z profesních důvodů. Tyto dvě změny jsou platné retroaktivně, tj. vztahují se na všechny běžící projekty MSCA v rámci programu H2020.

  • Typ publikace: Edice Vademecum H2020

Zdroj: tc.cz