Akademie věd se dohodla na spolupráci s Národním parkem Šumava

Rozsáhlejší vědecký výzkum v oblasti Šumavy přinese nová smlouva o spolupráci, kterou v pátek 18. října podepsala Akademie věd ČR ve spolupráci s Národním parkem Šumava. 

„Jsem ráda, že se nám daří prohlubovat regionální spolupráci s tak důležitými partnery, a doufám, že to napomůže řešení ekologických otázek v době měnícího se klimatu,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Ostatně sama si měřicí stanice, které na území šumavského národního parku provozuje Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, byla letos v létě prohlédnout v rámci dvoudenní exkurze.
„Spojení Národního parku Šumava – tedy největšího národního parku u nás a nejváženější a nejprestižnější vědecké instituce v Česku, Akademie věd, je dle mého logické. Jsem upřímně velmi rád, že jsem mohl tuto dohodu podepsat osobně a těším se na faktickou spolupráci,“ uvádí ředitel šumavského národního parku Pavel Hubený s tím, že chtějí být moderním národním parkem, jehož řízení vychází z vědeckých poznatků.

Jak se mění vodní režim na Šumavě? 

Obě strany si od dohody slibují jak větší zapojení do evropských výzkumných programů, všestrannější využití nových poznatků, výsledky v oblasti aplikací či vzdělávání a více možností při studiu ekologických témat, zejména pak dopadů činnosti člověka na životní prostředí.

Na tuto rámcovou smlouvu pak navážou konkrétní projekty, například studium vodního režimu půdy a povodí a zpřesnění vodní a látkové bilance povodí v pramenné oblasti Šumavy. Hlavním cílem bude přispět k objasnění vlivu vegetačních změn na lesní povodí. 

Vědci přitom budou kombinovat hydroklimatologický monitoring s numerickým modelováním a polními či laboratorními experimenty. Zajímat je bude, jak se promítla bezzásahová zóna v oblastech postižených kůrovcem do hydrologického režimu, a hodnotit budou dopady lesního hospodářství: jak třeba nakládání s odumřelými stromy ovlivňuje množství vody v půdě? Jak to působí na teplotní režim půdy a odpařování? V současné době představuje schopnost půdy zadržet vodu velmi aktuální téma a posílení této schopnosti patří mezi hlavní úkoly hospodaření v krajině.

Zdroj: AV ČR
Úvodní foto: Šumava | Wikimedia Commons