Akademie věd a Rada vědeckých společností uzavřely memorandum o spolupráci

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a předseda Rady vědeckých společností ČR Lubomír Hrouda podepsali v pátek 2. března memorandum o spolupráci na příštích pět let. V dohodě Akademie věd ČR vyjadřuje záměr nadále podporovat činnost vědeckých společností, které spojují odborníky z vysokých škol, Akademie věd, rezortních výzkumných ústavů a mezinárodní vědecké organizace.

Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

 

„Vědecké společnosti mají úctyhodný rozsah činnosti, kam patří mezinárodní vědecké konference, odborná periodika, akce pro školy všech stupňů, včetně středoškolských olympiád, ale i knižní monografie, výstavy a rozsáhlé přednáškové aktivity,“ řekla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a vyzdvihla důležitost vědeckých společností zejména pro mezinárodní vědeckou spolupráci. „Memorandum o spolupráci považuji především za výraz vzájemné potřebnosti,“ uvedl při podpisu předseda Rady vědeckých společností Lubomír Hrouda.

Radu vědeckých společností, nezávislé neziskové dobrovolné sdružení, tvoří 81 vědeckých společností s více než 25 000 členy. Pod jejich hlavičkou najdeme třeba Český klub skeptiků Sisyfos, Jednotu klasických filologů nebo třeba Českou astronomickou společnost, která v roce 2017 slavila 100 let od svého založení. Členy jsou renomovaní vědci, pedagogové, politici, studenti a další zájemci o příslušné vědní obory, z nichž některé nejsou zastoupeny v jiných akademických či vědeckých institucích.

V roce 2017 společnosti vydávaly 42 mezinárodních a 36 národních odborných časopisů, z toho sedm mezinárodně impaktovaných periodik. Vyšlo 16 knih a uskutečnilo se 139 mezinárodních konferencí. Česká imunologická společnost nabídla doktorandský kurz Buněčné a molekulární základy imunologie a Česká geografická společnost připomněla legendární expedici Hanzelky a Zikmunda v Praze i Addis Abebě výstavou Afrika snů a skutečností po 70 letech.

Činnost Rady vědeckých společností umožňuje především osobní zájem jejích členů a v neposlední řadě také finanční podpora ze strany Akademie věd ČR.

Autor: Jan Martinek a Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Zdroj: AV ČR