Akademie otevřela první Aplikační laboratoř pro využití mikrořas

Nové léky, kosmetické přípravky nebo také využití v neurologii může přinést výzkum mikrořas v třeboňském pracovišti Mikrobiologického ústavu AV ČR. Centrum ALGATECH za tímto účelem 25. září 2018 otevřelo Aplikační laboratoř pro využití mikrořas. První pracoviště svého druhu v České republice chce rychleji přenášet nejnovější poznatky do praxe.

Třeboňské Centrum ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR se výzkumu mikrořas věnuje už téměř 60 let a v tomto badatelském směru patří mezi světově uznávaná pracoviště. Záměrem nové laboratoře, která vznikla s podporou výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost, je těsněji propojit akademickou a aplikační sféru.

Mikrořasy mají skvělé nutriční vlastnosti, kvůli nimž jsou poptávaným dietetickým doplňkem a přidávají se také do krmiv pro hospodářská zvířata. Mnohé jejich kmeny navíc obsahují protizánětlivé a protirakovinné látky, které se v Třeboňi v současnosti testují. Sloužit mohou také jako obnovitelný zdroj energeticky využitelných látek, jako jsou oleje nebo cukry, případně látek pro výrobu bioplastů. Pomoci mohou dokonce s čištěním odpadních vod a recyklací živin a cenných prvků.

Různé možnosti využití i stále rostoucí poptávka po „bio“ produktech jsou hlavní důvody, proč se české i zahraniční firmy stále častěji zajímají o výsledky výzkumu v této oblasti. „Otevřením laboratoře reagujeme na rostoucí zájem jak o naše know-how a patenty, tak o smluvní výzkum. Úkolem laboratoře bude, aby vyslyšela požadavky partnerů a korigovala je k oboustranné spokojenosti a užitku,“ vysvětluje vedoucí Centra ALGATECH Ondřej Prášil.

Vědci z Třeboně mají praxi co nabídnout

Odborníci z Centra ALGATECH se vývoji a ověřování nových kultivačních postupů pro produkci řasové biomasy, izolaci cenných látek a převádění laboratorních pokusů do pilotního „poloprovozu“ věnují už léta. Na tkáňových kulturách rakovinných buněk testují nové látky ze sinic a ve spolupráci se zahraničními partnery zjišťují možné využití mikrořas v neurologii, při výrobě nových léků, doplňků výživy nebo v kosmetice.

Ve spolupráci se zahraničními pracovišti se rovněž podílejí na prestižním evropském projektu SABANA. Jeho záměrem je vyvinout technologii pro získání biostimulačních a fungicidních látek z řas, které již nyní pomáhají španělským farmářům při pěstování zeleniny.

Jednou z dalších aktivit nové laboratoře bude i získávání obchodních partnerů pro licencování patentů a užitných vzorů. Jedním z nich je i bílkovinné krmivo pro včely a čmeláky, které se již prodává na českém a slovenském trhu. Zájem je i o vysokoprodukční kultivační zařízení pro venkovní pěstování řas – takzvané tenkovrstevné kaskády.

Nové pracoviště může snížit náklady na pěstování mikrořas

Mikrořasy jsou stále exkluzivní zboží a podle vedoucího Aplikační laboratoře Richarda Lhotského teprve přijatelnější cena pootevře dveře k dalším aplikacím: „Kilogram mikrořas se prodává přibližně za 40 dolarů, což je přijatelná cena pro trh s doplňky výživy. Pro průmyslové využití je zajímavá v jednotkách dolarů. Jedním ze způsobů, jak cenu snížit, jsou například cílené genetické manipulace, jimiž se naše skupiny již zabývají. Další možností, jak řasy zpřístupnit, je využití jejich cenných a drahých látek. V případě řasových pigmentů s vysokým antioxidačním účinkem, které lze využít v medicíně nebo kosmetice, se bavíme o tisících eurech za kilogram.“

Centrum řasových biotechnologií ALGATECH vzniklo z původní Laboratoře pro výzkum řas, založené v roce 1960 v Třeboni. Třeboňské pracoviště se zaměřuje na výzkum mikroskopických řas a jejich využití v průmyslu a v medicíně. V současnosti patří mezi světově uznávaná pracoviště základního a aplikovaného výzkumu mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických bakterií včetně vývoje řasových biotechnologií.

Zdroj: AV ČR