BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN BEGIN:VEVENT UID:fcf0e9bf9074187b8419c36435ccabdchttps://ceskavedadosveta.cz DTSTAMP:20211021T185424 DTSTART:TZID=20201015T000100 DTEND:TZID=20201015T235900 SUMMARY:Ukončení příjmu žádostí do 5. veřejné soutěže Programu ÉTA DESCRIPTION:Technologická agentura České republiky vyhlásila 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.  Soutěžní lhůta je naplánována od 3. září 2020 do 15. října 2020. Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu ÉTA naleznete ZDE. Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. Další technické, lékařské nebo přírodovědní znalosti a kompetence jsou do této veřejné soutěže vítány pro své synergické efekty, jádro výzkumného týmu a metodický přístup, musí však vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín. Výzkumné projekty mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady. V návrhu projektu musí uchazeči 5. veřejné soutěže Programu ÉTA prokázat: Více informací naleznete na stránkách TA ČR. Zdroj: TA ČR END:VEVENT END:VCALENDAR