BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN BEGIN:VEVENT UID:681557f19911436a284e323c172150eahttps://ceskavedadosveta.cz DTSTAMP:20211023T092142 DTSTART:TZID=20190917T100000 DTEND:TZID=20190917T160000 SUMMARY:Seminář pro příjemce OP VVV výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II DESCRIPTION:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na seminář pro příjemce – Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.
Seminář je určen pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 3, výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II. Cílem semináře je seznámit účastníky s vykazováním věcné a finanční části realizace projektu, s dokladováním výstupů a podkladů ke Zprávám o realizaci a Žádostem o platbu, s prací v systému ISKP14+ při vyplňování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu a s problematikou administrace veřejných zakázek. Dovolujeme si upozornit, že seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 2 zástupců za jednoho příjemce. Podrobné informace zde. Zdroj: MŠMT
END:VEVENT END:VCALENDAR