66. zasedání výzkumné rady Technologické agentury ČR

V pátek 11. listopadu 2016 se konalo další jednání Výzkumné rady Technologické agentury České republiky (TA ČR). V úvodu pravidelného měsíčního zasedání informoval předseda výzkumné rady (VR) o výsledku volby nových členů VR v RVVI a poděkoval Ing. Martinu Frélichovi a Ing. Pavlu Bartošovi, kterým skončilo funkční období, za jejich 4 letou přínosnou činnost ve VR. Mezi další body jednání byly zařazeny informace z jednání RVVI s vazbou na činnost TA ČR.

VR66

Členové VR byli seznámeni s klíčovými informacemi z předsednictva TA ČR, s postupem v přípravě programu Národních center kompetence a s průběžným hodnocením stávajícího programu Center kompetence. Diskutováno bylo zejména stanovisko RVVI k programu THÉTA a příprava výzev TA ČR v roce 2017. Rada projednala i dosavadní průběh a koncepci budoucí podoby programu mezinárodní spolupráce DELTA, návrh rozpočtu pro rok 2017, kde byly diskutovány zejména finanční prostředky pro nový program THÉTA a funkční místa TA ČR pro zabezpečení všech svých činností.

Zdroj: TAČR