Možnosti testování kosmických a leteckých technologií má rozšířit nové centrum (C3T) v pražském Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ).