Energie země může sloužit jako obnovitelný zdroj tepla a chladu. A to díky své celoročně stabilní teplotě.