Pozoruhodnou antivirovou aktivitu vůči SARS-CoV-2 vykazují silice některých rostlinných druhů čeledi Lamiaceae (hluchavkovitých).