Změny v obsazení RVVI – novým členem je Vladimír Mařík, místopředsedou zvolen Karel Havlíček

Vláda na svém jednání dne 31. ledna 2018 odvolala Arnošta Markse z pozice člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a na jeho místo jmenovala Vladimíra Maříka, který je významným vědcem v oblasti aplikovaného výzkumu a všeobecně uznávaným odborníkem v oboru umělé inteligence.

Důvodem pro tuto výměnu je podle Úřadu vlády i potřeba posílit v Radě zastoupení odborníků vysokých škol, kteří se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem a spoluprací s průmyslovými podniky.

Na pozici místopředsedy tohoto odborného poradního orgánu vlády byl dále během 332. jednání RVVI dne 2. února 2018 zvolen stávající člen Rady Karel Havlíček.

—————-

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. je ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC). Hlavními oblastmi jeho zájmu je umělá inteligence, robotika, znalostní a expertní systémy, v posledním období pak multiagentní systémy a jejich aplikace. Právě v oblasti multiagentních systémů rozhodující měrou přispěl k vytvoření silného výzkumného směru na ČVUT přinášejícího nové teoretické poznatky i významné průmyslové a obranné aplikace. Zabývá se transferem technologií z universitního prostředí do průmyslové praxe. Podílí se na procesu vytváření a řízení firem typu spin-off a start-up, ale i na hledání optimálních modelů spolupráce universit s velkými globálními firmami.
Členem RVVI byl Mařík již v letech 2011–2015. V roce 2010 byl také jmenován předsedou výzkumné rady Technologické agentury ČR.

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA je předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na Vysoké škole finanční a správní je děkanem fakulty ekonomických studií a členem vědecké rady. Jako autor nebo spoluautor se podílel na několika odborných knihách se zaměřením na řízení malých a středních podniků, publikoval více jak stovku článků v odborných časopisech. Účastní se práce mezinárodních výzkumných týmů, zaměřených na malé a střední podnikání, přednášel na řadě zahraničních univerzit. Je spolumajitelem společnosti SINDAT, mateřské firmy skupiny řídící účasti v oblastech středního průmyslu a nových technologií. Předsedá výzkumnému nanotechnologickému klastru a inicioval první privátní inkubátor pro české firmy v USA. Od devadesátých let hájí na institucionální úrovní zájmy podnikatelů.

Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. působil od roku 1999 jako vedoucí kanceláře místopředsedy Senátu, později na Ministerstvu pro místní rozvoj jako ředitel odboru. Byl také ředitelem výzkumného centra CEITEC, v letech 2009–2010 působil ve společnosti Deloitte Central Europe a také v akademické sféře v oblasti strategického plánování veřejných a soukromých institucí a v oblasti EU vztahů (OECD, MPO ad.). Od roku 2014 byl náměstkem pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace na Úřadu vlády ČR.

​Zdroj: vyzkum.cz