Výzvy ERC 2021 budou zpožděny

První výzvy ERC v roce 2021 budou odloženy kvůli pozdnímu přijetí rozpočtu EU na období 2021–2027 a programu Horizont Evropa. Potenciální žadatelé by si měli být vědomi toho, že výzvy, které mají být otevřeny v lednu 2021, budou přeloženy na nejbližší možné datum příštího roku, aby se co nejvíce zachoval původně plánovaný kalendář výzev. Další informace by měly být k dispozici přibližně v polovině ledna.

Mimo to, schéma Proof of Concept není prozatím zahrnuto do návrhu pracovního programu ERC 2021. ERC poskytne konkrétní informace o některých možných úpravách schématu, které mohou být provedeny vědeckou radou ERC.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: CZELO