Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 8. dubna 2020.

  • TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře,
    ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 227 návrhů projektů, 216 návrhů projektů postoupilo do dalšího hodnocení a z nich je podpořeno celkem 32 návrhů projektů, což znamená 15% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

Zdroj: TA ČR