TA ČR vyhlásila výsledky splnění podmínek 2. VS Programu DELTA 2

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2, vyhlášené dne 13. května 2020.

Po skončení soutěžní lhůty (15. července 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen “Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR dne 20. srpna 2020 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. 

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2:

Dle podmínky Zadávací dokumentace v kapitole 3.2 Zahraniční spolupráce TA ČR čeká u 4 návrhů projektů na výsledky od zahraničních organizací, jelikož oboustranné přijetí je podmínkou přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ze strany TA ČR. Seznam návrhů projektů přijatých do této veřejné soutěže se bude aktualizovat dle výsledků zahraničních organizací.

Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže s patřičným zdůvodněním.

Zdroj: TA ČR