Studentka z CEITEC VUT zmapovala distribuci buněk při vývoji končetin mloka

Regenerační schopnost mloků i dalších obojživelníků byla popsána vědci již dávno a je obecně známo, že když ztratí tento živočich například končetinu, doroste mu nová. Již ale není známo, jak k tomuto mechanismu v přírodě dochází.

Důležitým krokem pro objasnění mechanismu regenerace je pozorování geometrie kosterních a svalových struktur během růstu a vývoje mloka. Markéta Tesařová, PhD studentka z Laboratoře rentgenové počítačové mikro a nanotomografie na CEITEC VUT, se tomuto tématu věnuje společně s biology z Karolinska Institutet již přes dva roky. Cílem jejího výzkumu bylo vizualizovat, kvantifikovat a analyzovat různé struktury muskuloskeletálního systému mloka na úrovni buněčného rozlišení ve trojrozměrném zobrazení. Výsledky její práce byly nyní publikovány v prestižním časopise Scientific Reports (Nature publishing group, IF 4,6).

V této vědecké práci je popsáno použití metody rentgenové počítačové mikrotomografie se synchrotronovým zdrojem záření pro pozorování 3D distribuce buněk ve tkáních mloka (Pleurodeles waltl), modelového organismu pro studium regeneračních schopností těchto obratlovců, během jeho vývoje. Pomocí tomografického přístupu byla navíc studována i polarita buněk ve vztahu k vyvíjejícím se kloubům modelového jedince. Právě zobrazení těchto struktur ve 3D je prvním krokem k šanci na vyléčení zranění či onemocnění, při kterých v těle odumírá určitý typ buněk. Publikace je k dispozici ZDE

Zdroj: ceitec.cz