kosar

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský

Email: kosar@beerresearch.cz,
Telefon: 224 900 110
Mobil: 602 395 145

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Mikrobiologie, technologie výroby sladu a piva

pivovarsky-ustav

Pracoviště

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský - ředitel

Patenty

  • Spoluautorem řady patentů a užitných vzorů v oblasti sanitace materiálů, zrychleného kvašení a mladinového koncentrátu.
  • Matoulková, D. Kosař, K.: Kultivační půda pro kultivaci a identifikaci bakterií rodu Pectinatus a způsob odběru stěrů odběrovými tyčinkami. Patent č. 303565.Praha, 31.10.2012.
  • Kosař, K. Kubizniaková, P.: Způsob provádění kvasných zkoušek. Patent č. 303042. Praha, 26.1.2012.

Ocenění odbornou komunitou

Cena českého sládka Františka Poupěte za přínos pivovarnictví, sladařství a návazných odvětví v České republice za rok 2013, udělil Český svaz pivovarů a sladoven.

 Vybrané publikace

Matoulková, D., Kosař, K., Sigler, K.: Rapid, simple and specific cultivation-based method for detection of Pectinatus spp. in brewery samples. Journal of the American Society of Brewing Chemists 70(1): 29-34, 2012.

Matoulková, D., Kosař, K., Slabý, M., Sigler, K.: Occurence and species distribution of strictly anaerobic bacterium Pectinatus in brewery bottling halls. Journal of the American Society of Brewing Chemists 70(4): 262-267, 2012.

Psota, V., Sachambula, L., Kosař, K.: Collection of malting barely varieties in the Czech Republic in 2010. BrewingScience. 64(1):1-7. MSM6019369701 (SCOPUS)