duševní-vlastnictví

Duševní vlastnictví v projektech Horizont 2020

Technologické centrum vydalo další brožuru edice Vademecum H2020, a to Duševní vlastnictví v projektech Horizont 2020.
pruvodce

Průvodce duševním vlastnictvím v H2020

Český překlad nové publikace Evropského helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví, je publikace věnována otázkám tvorby, ochrany a využití různých…

Publikace z Konference o posuzování technologií (TECHNOLOGY ASSESSMENT)

Technologické centrum vydalo ve spolupráci s německým partnerem projektu PACITA (Institute for Technology Assessment and Systems Analysis – ITAS) anglicky psanou…

Rámcový program – příběhy a výsledky

Cílem publikace, která formou rozhovorů shrnuje zkušenosti úspěšných řešitelů s projekty 7. RP včetně jejich přínosů a dosažených výsledků, je ukázat…

Česká republika v Evropském výzkumném prostoru v roce 2012

Kniha přináší ucelený přehled o současných trendech v prioritních oblastech rozvoje Evropského výzkumného prostoru (ERA). Analyzuje pozici ČR v těchto oblastech a…

Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku

Publikace Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku se zabývá problematikou kvality a bezpečnosti potravin, zejména možnostmi využívání nových technologických trendů…

The Administrative, legal and financial management of projects in th 7th framework programme

Cílem publikace The administrative, legal and financial management of projects in the 7th Framework Programme : an overview of the…

Nehmotné statky a průmyslová práva – jejich ochrana, oceňování a komerční využití

C AV ČR vydalo v rámci aktivit sítě EEN v ČR s podporou MPO knihu Nehmotné statky a průmyslová práva – jejich ochrana,…

Practice on roadmapping

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) vydalo na konci roku 2009 publikaci Practice on…

Kniha zahraničních dobrých praxí

V prosinci 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) další publikaci Technologického centra AV ČR nazvanou „Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci…