Innovation Potential of the Czech Regions

Innovation Potential of the Czech Regions is an analytical and conceptual material, which aims to comprehensively map the state of…

Analýza inovačního potenciálu krajů ČR

Analýza inovačního potenciálu krajů ČR komplexně mapuje stav výzkumných a inovačních kapacit na regionální úrovni. Cílem publikace bylo systematické zhodnocení…