sklenar

Masarykova univerzita

Email: vladimir.sklenar@ceitec.muni.cz
Telefon: 549 497 022
Mobil: 777 926 655

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Fyzikální chemie, strukturní biologie

MASARYKOVA

Pracoviště

Přírodovědecká fakulta, Národní centrum pro výzkum biomolekul – zástupce ředitele, profesor

Výzkum

Univerzitní aktivity/funkce

  • Člen a předseda komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Biochemie, obor Biomolekulární chemie, PřF MU v Brně
  • Člen oborové rady doktorského studijního oboru Biochemie, PřF MU v Brně
  • Člen komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru fyzikální chemie PřF MU v Brně
  • Člen oborové komise studijního oboru organická chemie na PřF MU v Brně  
  • Člen oborové komise studijního oboru fyzikální chemie a oboru biofyzika na PřF MU
  • 1998 - 2004: člen vědecké rady Masarykovy university v Brně

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

  • 2000 – 2002, člen vědecké rady University Karlovy v Praze.
  • 2001 – 2006, člen komise pro hodnocení výzkumných záměrů a výsledků institucionálního výzkumu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Ocenění vědeckou komunitou

- Člen ediční rady, Journal of Biomolecular NMR, Springer Verlag, Německo

- Člen Učené společnosti České republiky

- 2001 – cena Učené společnosti České republiky pro seniory za významný přínos a objevné práce v oblasti vývoje metod nuklární magnetické rezonance pro studium struktury a dynamiky biopolymerů

- Člen ediční rady, Journal of Magnetic Resonance, Academic Press, San Diego, USA

Vybrané projekty

- INBIOR - Internacionalizace programu Strukturní biologie s důrazem na rozvoj nových směrů výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/20.0042), období řešení: 10/2011 - 9/2014, MŠMT – OPVK. CEITEC MU.

- NMR for Structural Biology - Bio NMR (7E11046), období řešení: 5/2011 - 8/2014, MŠMT, PřF MU.

- BioNMR Facilities - Bio NMR (261863), období řešení: 9/2010 - 12/2014. EU - 7. rámcový program EU – Kapacity. CEITEC MU.

- Biofyzika a bioinformatika genomových fragmentů DNA velice bohatých na guanin a adenin (IAA500040903), období řešení: 1/2009 - 12/2013. Akademie věd ČR. Spolupracující organizace: AV ČR, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., CEITEC MU.

Vybrané publikace

- TOUSEK, J.;M. STRAKA;V. SKLENAR;R. MAREK., 2013:Origin of the Conformational Modulation of the 13C NMR Chemical Shift of Methoxy Groups in Aromatic Natural Compounds. The Journal of Physical Chemistry A 117 , p. 661 - 669.

- EMMER, J.;A. VAVRINSKA;V. SYCHROVSKY;L. BENDA;Z. KRIZ;J. KOCA;R. BOELENS;V. SKLENAR;L. TRANTIREK., 2013:Influence of the O-phosphorylation of serine, threonine and tyrosine in proteins on the amidic N-15 chemical shielding anisotropy tensors. Journal of biomolecular NMR 55 , p. 59 - 70.