zboril

Univerzita Palackého v Olomouci

Email: radek.zboril@upol.cz 
Telefon: 585 634 947
Mobil: 775 733 378

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Fyzikální chemie

upol

Pracoviště

Univerzita palackého v Olomouci, Regionální centrum pokročilých materiálů a technologií (RCPTM) - generální ředitel

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

- Člen České chemické společnosti. Člen Americké chemické společnosti

- Člen Krystalografické společnosti. Člen Spektroskopické společnosti Jana Marca Marci

- Člen správní rady programu ALFA Technologické agentury České republiky

- Předseda konference Nanocon. Člen vědecké rady nadačního fondu Neuron

- Spolupráce s profesory s mnoha zahraničních univerzit (Bar-Illan University – Izrael, University of Tokyo – Japonsko, Graz University of Technology – Rakousko, EPFL Lausanne – Švýcarsko, Cornell University - New York, Florida Institute of Technology, Florida a další.

Patenty

- Pantent No: EP2164656: R. Zboril, O. Schneeweiss, J. Filip, M. Mashlan: The method of synthesis of the iron nanopowder with the protective oxidic coat from natural and synthetic nanopowdered iron oxides and oxyhydroxides. The technology of the large-scale production of zero-valent iron has been licensed by NANOIRON, Ltd., (http://www.nanoiron.cz/en) which is the largest European producer of nanoscale iron today.

- Patent No. 300445: M. Mashlan, H. Bartonkova, K. Kluchova, I. Medrik, R. Zboril, J. Oborny: Negative contrast agent. Accepted 2009. The clinical trials with more than 100 patients with diseases of gastrointestinal tract (clinical trials performed in FN Olomouc, FN Banska Bystrica).

- Patent No: CZ2012/000068: R. Zboril, J. Soukupova: Universal method for immobilization of nanoparticles on solid substrates using polyethylenimine having a branch structure as adhesive layer and reducing agent. Accepted 2012. Silver modified tracheostomy cannulas are being currently tested in clinical studies (starting in UVN, KARIM, Prague); negotiation on the license conditions (Biomedica, Ltd.)

- Patent No.304231: R. Prucek, L. Kvítek, A. Panacek, V. Ranc, R. Zboril: Method of activation of aqueous dispersions of silver nanoparticles for surface-enhanced Raman spectroscopy. Accepted 2013.

Ocenění vědeckou komunitou

  • 1998 - Cena Ministra školství mládeže a tělovýchovy za práci v oboru termální dekompozice síranu železnatého
  • 2011 - Cena Ministra školství mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

Vybrané projekty

- EU/7FP. Taking Nanotechnological Remediation Processes from Lab Scale to End User Applications for the Restoration of a Clean Environment (rozpočet 260 mil Kč), období řešení: 2013-2017.

- NATO. Decontamination of chemical warfare agents by environmentally friendly oxidants iron(IV) and iron(VI), období řešení: 2008-2009.

- NATO. Moessbauer investigation of nanostructured Fe-O particles, období řešení: 1998-2000.

- TAČR. Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace (126,7 mil.Kč), období řešení: 2014-2019.

- TAČR. Centrum kompetence: Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd (316 mil.Kč), období řešení: 2012 – 2019.

Vybrané publikace

- Panacek A.; Kvitek L.; Prucek R.; Kolar M.; Vecerova R.; Pizurova N.; Sharma V. K.; Nevecna T.; Zboril R.: Silver colloid nanoparticles: Synthesis, characterization, and their antibacterial activity, Journal of Physical Chemistry B 110 (2006) 16248-16253.

- Zboril R.; Mashlan M; Petridis D.: Iron(III) oxides from thermal processes-synthesis, structural and magnetic properties, Mossbauer spectroscopy characterization, and applications, Chemistry of Materials 14 (2002) 969-982.

- Georgakilas V.; Otyepka M.; Bourlinos A.B.; Chandra V.; Kim N.; Kemp K.C.; Hobza P.; Zboril R.; Kim K.S.: Functionalization of Graphene: Covalent and Non-Covalent Approaches, Derivatives and Applications, Chemical reviews 122 (2012) 6156-6214.