Maslan

Univerzita Palackého v Olomouci

Email: miroslav.maslan@upol.cz
Telefon: 585 634 301, 585 631 029
Mobil: 608 975 399

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Fyziky nanomateriálů a nanotechnologie, Mössbauerova spektroskopie

upol

Pracoviště

Fakulta přírodovědecká, Katedra experimentální fyziky

Univerzitní aktivity/funkce

  • 1997 – 2000, proděkan Přírodovědecké fakulty
  • 2000 – 2005, prorektor pro vědeckobadatelskou činnost
  • 2010 – 2014, rektor
  • 2014 – dosud prorektor pro transfer technologií

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

Člen vědeckých rad dvou univerzit, člen Rady ústavu geoniky AVČR, externí člen Akademického sněmu AVČR

Vybrané publikace

Autor a spoluautor více jak 150 příspěvků ve vědeckých periodikách, editoval sborníky z mezinárodní konference „Mössbauer Spectroscopy in Materials Science“, které vydal KLUWER a American Institute of Physics. 

Vybrané projekty

  • 1M0512 Centrum výzkumu práškovacích nanomateriálů. 2005-2011.
  • 106/08/1440 Nanočástice na bázi železa pro magnetické separační procesy 2008-2011.