Vysoké učení technické v Brně

Email: josef.jancar@ceitec.vutbr.cz
          jancar@fch.vutbr.cz
Telefon: 541 149 310

Mobil: 726 819 310, 604 079 310

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Chemie materiálů, polymery, nanokompozity

Pracoviště

Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů -  ředitel ústavu

Výzkum

CEITEC, Pokročilé polymerní materiály a kompozity – vedoucí výzkumné skupiny

Univerzitní aktivity/funkce

Fakulta chemická – člen kolegia děkana

Patenty

  • VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; Vysoké učeni technické v Brně: Způsob přípravy termodegradabilních polyurethanových pěn. 303835, patent. Praha (2013)
  • VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; Vysoke uceni technicke v Brne, CZ: Method of preparation of thermodegradable polyurethane foams. EP2370487, patent. Ženeva (2013)

Vybrané projekty

  • Vliv podmínek přípravy na strukturu, vlastnosti a funkce heterogenních polymerních materiálů, období řešení: 1/2014 – 12/2014.
  • Vliv podmínek přípravy na strukturu, vlastnosti a funkce heterogenních polymerních materiálů, období řešení 1/2013 -  12/2013.
  • OD62200027, Příprava polymerních nosičů buněk, období řešení 11/2012 – 2/2013
  • Výzkum využití recyklovaných plastů, období řešení 5/2012 – 10/2012

Vybrané publikace

POLACEK, P.; SALAJKOVA, M.; JANCAR, J.,, 2013:The shear adhesion strength between the FRC substructure and denture base resin: Effects of FRC architecture, adhesive composition and hydrolytic degradation. Composites Science and Technology 77 (1), p. 22 - 28.

VOJTOVA, L.; KUPKA, V.; ZIDEK, J.; WASSERBAUER, J.; SEDLACEK, P.; JANCAR, J.,, 2012:Biodegradable polyhydroxybutyrate as a polyol for elastomeric polyurethanes. Chemical Papers 66 (9), p. 869 - 874.

HERMANOVA, S.; BALKOVA, R.; VOBERKOVA, S.; CHAMRADOVA, I.; OMELKOVA, J.; RICHTERA, L.; MRAVCOVA, L.; JANCAR, J.,, 2012:Biodegradation study on polycaprolactone with bimodal molecular weight distribution. Journal of Applied Polymer Sciences 2012 (17), p. 465 - 474.

Tvůrčí aktivity

JANČÁŘ, J.; POLÁČEK, P.: HCUD; Hybridní kompozitní materiál s vysokou tepelnou a hydrolytickou stabilitou. FCH. (funkční vzorek)

KOTLÍK, J.; JANČÁŘ, J.; BLAHA, V.: OVALE III plexi; Rozptylová lamela. Helios Group s.r.o., Rokytova 28, 615 00 Brno. (prototyp)

KOTLÍK, J.; JANČÁŘ, J.; BLAHA, V.: OVALE DayLight; DayLight D 50. Helios Group s r.o., Rokytova 28, 615 00 Brno. (ověřená technologie)

KOTLÍK, J.; JANČÁŘ, J.; BLAHA, V.: Ovale DayLight; Difúzní kryt. Helios Group s r.o.,Rokytova 28, 615 00 Brno. (prototyp)