Masarykova univerzita

Email: hrebicek@iba.muni.cz
Telefon: 549 491 855

Mobil: 603 217 052

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Odpadové hospodářství, environmentální informatika

Pracoviště

Institut biostatistiky a analýz Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU Brno (IBA MU)

Výzkum

Přírodovědecká fakulta, Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX)

Univerzitní aktivity/funkce

Universitní profesor, zástupce ředitele pro vědu a zahraniční vztahy

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

  • Člen vědecké rady Evropské agentury ŽP, tajemník IFIP WG 5.11, člen výkonného výboru iEMSS, člen vědecké rady MŽP, člen Rady POH MŽP.
  • Člen vědecké rady PEF Mendelu Brno, člen vědecké rady Mendelu Brno, člen oborové rady doktorského studia PEF Mendelu, člen vědecké rady FŽP UJEP Ústí n. Labem

Ocenění vědeckou komunitou

  • 2011 - Předseda Programového výboru ISESS 2011
  • 2009 - Předseda Programového výboru Towards eEnvironment.
  • 2005 - Předseda Programového výboru EnviroInfo 2005
  • Člen komise expertů ICT for Environment G5 DG INFO EC.
  • Člen Programového výboru EnviroInfo, iEMSS.
  • Člen redakční rady časopisů ODPADY (ČR a SR) a Odpadové fórum
  • 1985 - Cena ČSAV za vývoj a aplikaci optimalizačních metod
  • 1978 - Cena Viktora Kaplana

Vybrané projekty

Podpora výzkumu studentů v oblasti hodnocení environmentálních a zdravotních rizik v roce 2014 (MUNI/A/0969/2013), období řešení: 1/2014 - 12/2014

Environmentální a zdravotní rizika toxických látek v prostředí (MUNI/A/0923/2012), období řešení: 1/2013 - 12/2013

Sémantický značkovací nástroj pro vyhledávání (247893), období řešení: 1/2010 - 12/2012

Vytvoření školících a vzdělávacích materiálů a kruzů pro EMAS III (13064), období řešení: 1/2011 - 12/2012

Vybrané publikace

KOMENDA, Martin - SCHWARZ, Daniel - HŘEBÍČEK, Jiří - HOLČÍK, Jiří - DUŠEK, Ladislav
A Framework for Curriculum Management - The Use of Outcome-based Approach in Practice. In Proceedings of the 6th International Conference on Computer Supported Education. Vyd. Volume I. SCITEPRESS, 2014. ISBN 978-989-758-020-8, s. 473-478. 2014, Barcelona.

KALINA, Jiří - HŘEBÍČEK, Jiří. Model produkce a nakládání s komunálními odpady. In 9. ročník symposia Odpadové fórum, Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014. Vyd. 1. Praha : CEMC, 2014. ISBN 978-80-85990-25-6, 14 s. 23.4.2014, Hustopeče.