Vysoké učení technické v Brně

Email: jaroslav.cihlar@ceitec.vutbr.cz,
          cihlar@fme.vutbr.cz
Telefon: 541 143 383

GSM: 726 813 383

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Keramické a kompozitní materiály, fyzikální a polymerní chemie.

Pracoviště

Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství (ÚMVI) – zástupce ředitele, odbor keramiky a polymerů – zástupce vedoucího odboru

Výzkum

CEITEC VUT, Koordinátor výzkumného programu Pokročilé keramické materiály

Univerzitní aktivity/funkce

  • Člen vědecké rady VUT v Brně, člen vědecké rady Fakulty strojního inženýrství a Fakulty chemické VUT v Brně.
  • 1991 – 1997, VUT v Brně – prorektor pro oblast vědy a výzkumu

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

  • Člen Řídícího výboru COST Akce D32. Člen České společnosti pro nové materiály.
  • Člen POK technická chemie GAČR, člen OK technické vědy GAČR.
  • Člen Elektrochemické společnosti, USA. Člen Americké keramické společnosti, USA.
  • Člen Technického výboru chemie programu COST.
  • Zástupce ČR ve Výboru starších představitelů programu COST.
  • Člen Společnosti pro materiálový výzkum, USA. Předseda Rady programu COST při MŠMT ČR.
  • Člen redakční rady časopisu Ceramics-Silikáty. Člen České silikátové společnosti.

Ocenění vědeckou komunitou

  • 2000 - stříbrná medaile Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně
  • 2003 - stříbrná medaile VUT v Brně
  • 2002 - zlatá medaile Fakulty chemické, VUT v Brně

Vybrané projekty

  • Pokročilé nanotechnologie a materiály, období řešení: 1/2014 – 12/2016
  • Biokeramické porézní materiály na bázi ZTA s bioaktivními vrstvami, období řešení: 1/2013 – 12/2013
  • Studium přípravy a vlastností obrobitelných keramických materiálů pro lékařské aplikace, období řešení 1/2012 - 12/2012
  • LD12004, Studium katalyticky aktivních nanočástic a nanostruktur pro syntézu vodíku, zahájení: 3/2011 – 5/2015

Vybrané publikace

CIHLAR, J.; DRDLIK, D.; CIHLAROVA, Z.; HADRABA, H.,, 2013:Effect of acids and bases on electrophoretic deposition of alumina and zirconia particles in 2-propanol. Journal of the European Ceramic Society 33 (10), p. 1885 - 1892.

HADRABA, H.; DRDLIK, D.; CHLUP, Z.; MACA, K.; DLOUHY, I.; CIHLAR, J.,, 2013:Layered ceramic composites via control of electrophoretic deposition kinetics. Journal of the European Ceramic Society 33 (12), p. 2305 - 2312.

CIHLAR, J. JR.; BARTONICKOVA, E.; CIHLAR, J.,, 2013:Low-temperature sol-gel synthesis of anatase nanoparticles modified by Au, Pd and Pt and activity of TiO2/Au, Pd, Pt photocatalysts in water splitting. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 65 (3), p. 430 - 442.

Tvůrčí aktivy

CIHLÁŘ, J.; ČÁSTKOVÁ, K.; VOZÁB, J.: Solvotermální reaktor; Solvotermální mikrovlnný vsádkový reaktor. laboratoře ÚMVI. (prototyp)

CIHLÁŘ, J.; VOZÁB, J.; ČÁSTKOVÁ, K.: Ulrazvukový reaktor; Ultrazvukový laboratorní vsádkový reaktor. laboratoře ÚMVI. (prototyp)

CIHLÁŘ, J.; VOZÁB, J.; ČÁSTKOVÁ, K.: mikrovlnný průtokový rektor; Laboratorní mikrovlnný průtokový reaktor. laboratoře ÚMVI. (prototyp)