Marek

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Email: marek.mv@czechglobe.cz
Telefon: 541 641 755
Mobil:

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Ekofyziologie a biofyziky

czech-globe

Pracoviště

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) – ředitel

Ocenění vědeckou komunitou

Průkopník moderních ekofyziologických metod používaných při terénních výzkumech lesních ekosystémů. Osobní zásluha na zapojení České republiky do mezinárodních výzkumných programů spojených s problematikou dopadů globální změny klimatu.

Vybrané publikace

- 263 původních vědeckých prací. V současné době v prodeji publikace „Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu

Pokorný R.Tomášková I.Marek M.V. (2013) Response of Norway spruce root system to elevated atmospheric CO2 concentration. Acta Physiologiae Plantarum. Vol.: 36 (6), pp. 1807 - 1816

- Niu S., Luo Y., Fei S., Marek M. V. (2012) Thermal optimality of net ecosystem exchange of carbon dioxide and underlying mechanisms. New Phytologist. Vol.: 194 (3), pp. 775 – 783

- Lhotáková Z., Urban O., Dubánková M., Cvikrová M., Tomášková I., Kubínová L., Zvára K., Marek M. V., Albrechtová J. (2012) The impact of long-term CO2 enrichment on sun and shade needles of Norway spruce (Picea abies): Photosynthetic performance, needle anatomy and phenolics accumulation. Plant Science. Vol.: 188-189, pp. 60 – 70