pistek

Vysoké učení technické v Brně

Email: pistek.v.@fme.vutbr.cz
Telefon: 541 142 271
Mobil: 606 275 062

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Automobilové a dopravní inženýrství

VUT-BRNO-LOGO

Pracoviště

 • Fakulta strojního inženýrství, Ústav automobilového a dopravního inženýrství – ředitel ústavu,
 • Odbor spalovacích motorů – vedoucí odboru

Univerzitní aktivity/funkce

 • Člen vědecké rady FSI VUT v Brně
 • Předseda oborové rady doktorského studijního programu Stroje a zařízení obor Konstrukční a procesní inženýrství

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

 • Člen vědecké rady Fakulty vojenských technologií, Univerzita obrany
 • Člen redakční rady časopisu MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars
 • 2003 - 2013, člen stálé komise pro obhajoby doktorských disertací (doktor věd, DSc.) v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles, konstrukcí, mechanizmů a prostředí, Akademie věd ČR
 • 2005 - 2011, člen Rady výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II
 • 2005 - 2011, člen správní rady Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II
 • Člen Řídicího výboru Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka (Projekt TAČR)

Vybrané projekty

 • Výzkum progresivních metod řešení dynamiky hnacích traktů, období řešení: 1/2014 – 12/2016
 • TA03011378, Plně reverzovatelná dvoutoká převodovka s automatizovaným elektrohydraulickým řazením, období řešení: 1/2013 – 12/2015
 • Modelování dynamiky vozidel II, období řešení: 1/2013 - 12/2013
 • TE01020020, Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka., období řešení: 3/2012 - 12/2015

Vybrané publikace

- MARŠÁLEK, O.; NOVOTNÝ, P.; RAFFAI, P.; DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V. Mixed Lubrication Simulation of Slide Bearings. In Setkání uživatelů MSC.Software s.r.o. 2013. Brno: MSC. Software, 2013. s. 157-163. ISBN: 978-80-260-4173- 3.

- DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.; RAFFAI, P.; PÍŠTĚK, V. Progressive Cranktrain with Low Friction Losses. InProceedings of the XLIV. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013.s. 174-183. ISBN: 978-80-7375-801- 1.

- NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; SVÍDA, D.; DRÁPAL, L. Efficient approach for solution of the mechanical losses of the piston ring pack. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D- JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING, 2013, roč. 2013, č. 224, s. 1377-1388. ISSN: 0954- 4070.

Tvůrčí aktivity

- PÍŠTĚK, V.; KAPLAN, Z.; NOVOTNÝ, P.: ST- G500; Synchronous Generator for Stirling Engine. Laboratoř D5 - FSI VUT v Brně. (prototyp)

- PÍŠTĚK, V.; NOVOTNÝ, P.: VTK 270; Cranktrain Vibration Damper. FSI VUT v Brně, A1/ 616. (prototyp)

- PÍŠTĚK, V.; NOVOTNÝ, P.: Torsiontest; Vibration damper parameter finder. laboratoř C3. URL: http://www.iae.fme.vutbr.cz/cs/system/files/2009_FV_Pistek-TESTER_tlum. pdf. (funkční vzorek)