vrba

Vysoké učení technické v Brně

Email: radimir.vrba@ceitec.cz
Telefon: 541 146 161
Mobil: 603 885 940

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Mikroelektronika

VUT-BRNO-LOGO

Pracoviště

  • CEITEC VUT – Středoevropský technologický institut – ředitel vysokoškolského ústavu
  • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, Ústav mikroelektroniky - profesor

Výzkum

  • FEKT VUT – Mikroelektronika a senzorová technika, Centrum SIX – senior researcher a vedoucí programu
  • CEITEC VUT - Kybernetika pro materiálové vědy – vědecký pracovník

Univerzitní aktivity/funkce

  • Člen Kolegia rektora – ředitel VŠ ústavu Středoevropský technologický institut VUT v Brně
  • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií – člen kolegia děkanky, člen vědecké rady 

Patenty

BARATH, P.; ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; STEHLÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Směs na bázi cementu ke zhotovení dílců pro měření odezvy při mechanickém namáhání, dílec z materiálu na bázi cementu a způsob měření odezvy při mechanickém namáhání. 303207, patent. (2012)

Vybrané projekty

- CEITEC - Central European Institute of Technology, OP VaVpI, období řešení 1/2011 – 12/2015

- DeNeCoR - Devices for Neurocontrol and Neurorehabilitation, FP7 –ENIAC, období řešení: 6/2013 - 5/2016

- IDEAS - Interactive Power Devices for Efficienty in Automotive with Increased Reliability and Safety, FP7 –ENIAC, období řešení: 6/2012 – 5/2015

- Vývoj nového typu senzoru na bázi změny vlastností optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti, TA ČR, období řešení: 1/2011 – 12/2014

- Otevřená platforma pro inteligentní města, MPO ČR, období řešení: 3/2011 – 12/2014

- Sledování stavu stavebních konstrukcí pomocí elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí, MPO ČR, období řešení: 5/2011 – 5/2015

Vybrané publikace

- SOCHOR, J.; ZITKA, O.; HYNEK, D.; JILKOVA, E.; KREJCOVA, L.; TRNKOVA, L.; ADAM, V.; HUBALEK, J.; KYNICKY, J.; VRBA, R.; KIZEK, R. Bio-sensing of cadmium(II) ions using Staphylococcus aureus. Sensors, 2011, roč. 11. č. 11, s. 10638-10663. ISSN 1424-8220. (IF(2011)= 1.771)

- ADAM, V., FABRIK, I., KOHOUTKOVA, V., VRBA, R. et al. Automated Electrochemical Analyzer as a New Tool for Detection of Thiols, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, Vol. 5, Issue 4, p. 429 – 447, Apr. 2010. ISSN 1452-3981. (IF(2009)= 2,175)

- PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J. Testing of Novel Device for Anodic Bonding process in MEMS Application. Electronics. 2011. 5(2). p. 180 - 182. ISSN 1313-1842

- KREMPLOVÁ, M.; KREJČOVÁ, L.; HYNEK, D.; BARATH, P.; MAJZLÍK, P.; HORÁK, V.; ADAM, V.; SOCHOR, J.; CERNEI, N.; HUBÁLEK, J.; VRBA, R.; KIZEK, R. Automated Electrochemical Detection of Iron Ions in Erythrocytes from MeLiM Minipigs Suffering from Melanoma. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE. 2012. 7(7). p. 5893 - 5909. ISSN 1452-3981. (IF(2011)=3,729).

- KHATEB, F.; HORSKÝ, P.; FUJCIK, L.; VRBA, R.; PAVLÍK, M. Comment on "High performance low-voltage QFG-based DVCC and a novel fully differential SC integrator based on it". IEICE Electronics Express. 2012. 2012 (9)(18,IF :0.427). p. 1492 - 1493. ISSN 1349-2543. (IF(2011)=0,461).

Tvůrčí aktivity

  • Vrba, R., Krejčí, J., Šteffan, P., Adámek, M.: FD1849072; Analyzátor pro integrální měření toxicity pesticidů. BVT Technologies, a.s., Brno. (prototyp)
  • Háze J., Vrba R., Fujcik L., Krejčí J., Hejátková E., Sajdl O.: ANTOPE; Prototyp biochemického analyzátoru pro detekci pesticidů v potravinách. Brno. (prototyp)
  • Vrba R., Pavlík M.: DIF; Prototyp měřicího systému pro diferenční kapacitní snímač tlaku. Brno. (prototyp)
  • Vrba R., Havlíček T., Magát M.: Potenciostat; Prototyp měřicího systému potenciálu chemických látek. Brno. (prototyp)