vavrin

Vysoké učení technické v Brně

Email: vavrin@ro.vutbr.cz
Telefon: 541 146 419
Mobil: 726 816 419, 604 076 419

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Technická kybernetika, automatizace

VUT-BRNO-LOGO

Pracoviště

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Centrum aplikované kybernetiky – vedoucí ústavu, Ústav automatizace a měřící techniky - profesor
 • Institut celoživotního vzdělávání, Univerzita třetího věku – tech.hosp. pracovník

Výzkum

CEIEC VUT -  Kybernetika pro materiálové vědy – vědecký pracovník

Univerzitní aktivity/funkce

 • 1994 – 2000, Rektor VUT v Brně
 • 1992 – 2005, Vedoucí Ústavu automatizace a měřící techniky
 • 1991 – 1994, Prorektor VUT pro zahraniční styky 

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

 • Člen univerzitní správní rady Technické univerzity v Liberci
 • Člen univerzitní správní rady Veterinární a Farmaceutické univerzity Brno
 • Člen vědeckých rad několika českých škol a fakult, jakož i různých odborných komisí (porota České Hlavy).
 • 2002 – 2006, viceprezident evropské společnosti pro celoživotní vzdělávání (EUCEN - European Universities Continuing Education Network.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2012 - Zlatá medaile MSV Brno za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy
 • 2001 - Medaile MŠMT 1. stupně
 • 2000 - Zlatá medaile udělená VUT v Brně
 • 2000 - Zlatá medaile udělená Masarykovou univerzitou

Vybrané projekty

 • Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci, období řešení: 1/2014 - 12/2016
 • Podpora výzkumu moderních metod a prostředků v automatizaci, období řešení: 1/2011 – 12/2013
 • GAP103/10/0647, Inteligentní algoritmy prediktivního a robustního řízení elektrických pohonů, období řešení: 1/2010 – 1/2013
 • 1M0567, Výzkumné centrum aplikované kybernetiky, období řešení: 1/2005 – 12/2011.

Vybrané publikace

 • VAVŘÍN, P., VÁCLAVEK, P. Low cost intelligent regulator. In Low cost intelligent regulator. Valencia: ?, 2012. s. 0 ( s.)
 • BLAHA, P., VAVŘÍN, P. Řízení a regulace 1. VUT Brno: 2005. s. 54 ( s.)
 • JURA, P., VAVŘÍN, P. Kybernetika, automatizace a měření ve strukturovaném studiu. Automa, 2004, roč. 10, č. 10,s. 43 ( s.)ISSN:
 • ŠOLC, F.; VÁCLAVEK, P.; VAVŘÍN, P. Řízení a regulace II. Brno: VUT, 2004. s. 1 ( s.)
 • Process Control 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7194-662- 1.