saha

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Email: rektor@utb.cz
Telefon: 576 03 222
Mobil: 602 785 725

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Polymerní procesy

utb

Pracoviště

Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů

Výzkum

Projekt Centrum polymerních systémů

Univerzitní aktivity/funkce

2010 – 2014, UTB ve Zlíně – rektor

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

 • Člen vědecké rady TUL, Univerzity Pardubice, UTB ve Zlíně a VUT v Brně.
 • 2006 – 2007, člen Rady pro vědu a výzkum ČR, stálý host v letech 2007 – 2010.
 • Člen redakční rady časopisu Mechanics of Time-Dependent Materials.
 • Člen redakční rady časopisu International Journal of Management in Education
 • The Polymer Processing Society – bývalý prezident
  Člen EUA Council, člen American Institute of Physics, člen The Society of Rheology.
 • Society of Plastics Engineers - zástupce v hlavním výboru.
  Člen The Nordic Rheology Society. Člen fóra průmyslu a vysokých škol.

Patenty

- KAZANTSEVA N., SAPURINA I., STEJSKAL J., SÁHA P., VILČÁKOVÁ J.: Soft magnetic fillers and polymer magnetic composites on the base thereof. Patent udělen 20. 10. 2008, Federální Institut Průmyslového Vlastnictví v Moskvě (RF). Patent číslo 2336588.

- Sáha, Petr a spol.: Hybridní feromagnetické plnivo a polym. mag. kompozit na jeho bázi – patent PV 2008-113

- Sáha, Petr a spol.: Hydrogel pro krytí ran a způsob jeho přípravy – patent PV 2008-306

- Sáha, Petr a spol.: Katétr pro intracervikální inseminaci – patent PV 2008-431

Ocenění vědeckou komunitou

 • East China University of Science and Technology – hostující profesor
 • Sichuan University, Čína – hostující profesor

Vybrané projekty

- Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (Centra kompetence), období řešení: 2012-2019.

- Výzkumný záměr MSM 7088352101, Multifunkční soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů, výzkumná skupina Systémy řízení pro zpracování makromolekulárních kompozitů (hl. řešitel prof. Ing. Petr Sáha, CSc., zodp. Řešitel za výzkumnou skupinu prof. Ing. Petr Dostál.), období řešení: 2005 – dosud.

- Nanostrukturované tenké vrstvy pro detekci plynů a těkavých organických látek, 7AMB13AR019, MŠMT, období řešení: 2013 – 2014.

- Konstrukce a elektrochemické vlastnosti superkondenzátorů pro vysoce efektivní ukládání energie, LH14273, MŠMT, období řešení: 2014 – 2016.

Vybrané publikace

- CHENG, Q., PAVLÍNEK, V., HE, Y., YAN, Y., LI, C., SÁHA, P.: Synthesis and electrorheological characteristics of sea urchin-like TiO2 hollow spheres. Colloid and Polymer Science, 2011, vol. 289, p. 799-805.

- CHENG, Q., PAVLÍNEK, V., HE, Y., YAN, Y., LI, C., SÁHA, P.: Template-free synthesis of hollow poly(oanisidine) microspheres and their electrorheological characteristics. Smart Materials and Structures, 2011, vol. 20, p. 065014.

- HAUSNEROVÁ, B., MARCANÍKOVÁ, L., FILIP, P., SÁHA, P.: Optimization of powder injection molding of feedstock based on aluminium oxide and multicomponent water-soluble polymer binder. Polymer Engineering and Science, 2011, vol. 51, p. 1376-1382.