noskievic

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Email: petr.noskievic@vsb.cz
Telefon: 597 321 290
Mobil: 602 735 917

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Řízení strojů a procesů, modelování, simulace, tekutinové pohony

univerzita-ostrava

Pracoviště

Fakulta strojní, katedra automatizační techniky a řízení - profesor

Univerzitní aktivity/funkce

VŠB -TU Ostrava - prorektor pro studium

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

  • Člen ediční rady mezinárodního časopisu International Journal of Fluid Power.
  • Člen a národní zástupce v mezinárodním sdružení Fluid Power Net International.
  • Člen sítě REM-Research and Education in Mechatronics
  • Předseda Asociace Hydraulika a pneumatika. Člen České monitorovací komise FEANI.
  • Člen národního monitorovacího výboru IGIP. Člen Bologna Experts Group při MŠMT.
  • Člen komise Moravskoslezského kraje pro Rozvoj lidských zdrojů.
  • Člen Vědecké rady VŠB-TU Ostrava, Vědecké rady Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci, Vědecké rady ČVUT v Praze.

Vybrané projekty

- Praktické osvojení metod identifikace dynamických systémů, Fond rozvoje MŠMT 0754/2000.

- Modelování, simulace a řízení složitých dynamických systémů výrobně-dopravních komplexů, spoluřešitel dílčí etapy Etapa E12: „Modelování struktur a syntéza řízení elektrohydraulických systémů výrobních a technologických zařízení s využitím energeticky úsporných struktur hydraulických obvodů". V rámci výzkumného záměru CEZ:J17/98:272300011

- Číslicové řízení lineárních členů mechatronických systémů, Projekt ČAČR.

- Vývoj řídicích systémů hydraulických pohonů s proporcionálními ventily, v rámci projektu Impulz.