piska

Vysoké učení technické v Brně

Email: piska@fme.vutbr.cz
Telefon: 541 142 555
Mobil: 732 705 367

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Technologie obrábění a technologie výroby ve strojírenství

VUT-BRNO-LOGO

Pracoviště

Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie -  ředitel ústavu

Výzkum

NETME Centre, Divize mechatroniky  – Sekce technologie obrábění - vedoucí

Univerzitní aktivity/funkce

 • Člen OR ČVUT v Praze, Fakulty strojní. Člen Vědecké rady ČVUT v Praze, Fakulty strojní.
 • Člen VR FSI VUT v Brně, Člen OR STU MTF Trnava.
 • Člen/předseda SZZ pro BS, MS a PhD na ČVUT v Praze, STU-SF Bratislavě, STU-MtF Trnavě, VŠB-TU SF Ostravě, ENSAM ParisTech, DTU Lyngby, KTH Stockholm 

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

 • Člen Hodnoticí komise o Zlatou medaili MSV v Brně
 • Předseda komise celostátní soutěže Nejlepší programátor CNC strojů
 • Člen redakční rady Advances in Manufacturing Science and Technology (Polish Academy of Science), člen redakční rady MM Science, člen redakční rady Industrial Engineeting (Slovakia)
 • 2013 – recenzent článků v Tribology International (Elsevier, ISSN: 0301-679X, IF 1,553)

Patenty

 • PÍŠKA, M.; OKÁČ, I.; FSI VUT v Brně: Nástroj pro vrtání, zejména biomateriálů. 282 216, patent. Brno, Česká republika (1997)
 • PÍŠKA, M.; OKÁČ, I.; VUT-FSI, Brno: Nástroj pro vrtání biomateriálů. 282216, patent. VUT Brno (1997)

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2013 - Zlatá medaile ENSAM ParisTech, Francie
 • 2011 - Pamětní medaile Státní Sankt-Peterburské polytechnické university
 • 2011 - Čestné uznání Technické university v Galati za dlouholetou vědeckou spolupráci
 • 1989 - Zasloužilé uznání děkana za budování Fakulty strojní VUT v Brně

Vybrané projekty

- Píška, M.: Technologie vrtání a zevní transoseální fixace v ortopedii (grant GAČR 101/93/0569 FSI VUT v Brně, 1993-95; 1,2 mil. Kč)

- Píška, M.: Technologie vrtání a zevní transoseální fixace v ortopedii (grant The Royal Society/NATO/96B/BLL: The University of Sheffield, Clinical Science Centre, 1997; 10,5 tis. GBP)

- Píška, M.: NS97/12/168: Účinky pokrokové drátové technologie na vnější fixaci of zlomenin (The University of Sheffield, Clinical Science Centre, Nothern General Hospital, 1997-98; 22 tis. GBP)

- Píška, M.: Inovace NC laboratoře pro výuku CAM (Projekt FRVŠ č. 1585 T.O. H 2000; 1,35 mil. Kč)

Vybrané publikace

- MADAJ, M.; PÍŠKA, M. On the SPH Orthogonal Cutting Simulation of A2024- T351 Alloy. Procedia CIRP, 2013, roč. 8, č. 0,s. 151-156. ISSN: 2212- 8271

- SEDLÁK, J.; PTÁČKOVÁ, M.; NEJEDLÝ, J.; MADAJ, M.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M. MATERIAL ANALYSIS OF TITANIUM ALLOY PRODUCED BY DIRECT METAL LASER SINTERING. International Journal of Metalcasting, 2013, roč. 7, č. 2, s. 43-50. ISSN: 1939- 5981

- PÍŠKA, M.; POLZER, A.; FIALA, Z. On the effective milling of large workpieces. In Procedings of the International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013. 1. Stockholm, Sweeden: Universitetsservice US AB, 2013. s. 149-158. ISBN: 978-91-7501-892- 8

Tvůrčí aktivity

 • PÍŠKA, M.: spojka; Zámečnická spojka. A1/ 1413. URL: piska@fme.vutbr. cz. (funkční vzorek)
 • PÍŠKA, M.; OKÁČ, I.: K-drát.; Inovovaný Kirschnerův drát. MEDIN a.s., Nové Město na Moravě. URL: piska@fme.vutbr. cz. (prototyp
 • PÍŠKA, M.: Zkušební přípravek; Zkušební přípravek na inserci šroubů a jejich vytrhávání pro ortopedické účely. FSI VUT v Brně , laboratoř C2. (funkční vzorek)
 • PÍŠKA, M.: Korunkový vrták; Vrtací hlavice. FSI VUT v Brně, A1/ 1413a. URL: piska@fme.vutbr. cz. (funkční vzorek)