Vysoké učení technické v Brně

Email: jicha@fme.vutbr.cz
Telefon: 541 143 271

Mobil: 606 756 122

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Termomechanika a technika prostředí, komfort v dopravních prostředcích

Pracoviště

Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav - odbor termomechaniky a techniky prostředí  -vedoucí odboru

Univerzitní aktivity/funkce

 • Člen oborové rady Konstrukční a procesní inženýrství. Člen oborové rady Technika prostředí.
 • Člen fondu vědy FS.

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

 • Člen výkonného výboru ECBCS International Energy Agency (IEA)
 • Člen steering committee Air Infiltration and ventilation center ECBCS IEA
 • Člen Českého komitétu IUTAM. Člen ASME, člen Heat Transfer Education Committee.
 • Člen řídícího výboru COST Action 615, Action G3, Action 633, Action P20, Action 0806 Particles
 • Člen redakční rady časopisu International Journal of Ventilation
 • Člen redakční rady časopisu Inženýrská mechanika. Člen hodnotícího panelu 101 GAČR.

Patenty

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.; KRŠEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Průhledný model části dýchacích cest člověka pro studium transportu aerosolu a vizualizaci proudění vzduchu a způsob jeho výroby. 304036, patent. (2013)

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; ELCNER, J.; LÍZAL, F.; Vysoké učení technické, Brno, CZ: Model části dýchacího traktu člověka pro studium depozice aerosolu a způsob jeho výroby. 302640, patent. Praha (2011)

JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.; SLÁMA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Dvoumédiová effervescent tryska. 298870, patent. Praha (2008)

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J.; VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství: Třímédiová tryska. CZ 296739 B6, patent. Praha (2006)

Vybrané projekty

 • FI-IM5/217 „Systém klimatizace pro vrtulníky a malé letouny“
 • NETZ – Low emission power unit (in cooperation with PBS, Unis, VUES)
 • Investigation of a new line of thermal chambers (in cooperation with BMT Brno),
 • Application of the CFD to flow investigation inside a nuclear reactor (in cooperation with TES Třebíč)
 • ME09030, Česko Americký program, Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky.

Vybrané publikace

ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Comparison of Twin- fluid Atomizers Using a Phase Doppler Analyser. InThe Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014. Liptovský Ján, Slovakia: Faculty of Mechanical Engineering University of Žilina, 2014. s. 275-278. ISBN: 978-80-554-0855- 2.

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Investigation of Air Flow in Idealized Model of Human Respiratory Tract.Engineering Mechanics, 2013, roč. 20, č. 3/ 4, s. 187-194. ISSN: 1802- 1484.

ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. PIV Investigation of a Pressure- Swirl Atomizer Spray. Engineering Mechanics, 2013, roč. 20 (2013), č. 6, s. 459-469. ISSN: 1802- 1484.

Tvůrčí aktivity

JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.: model dýchacího traktu; Human respiratory tract simulator. FSI VUT v Brně. (prototyp)

JÍCHA, M.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; SCHOLLER, M.; KOŠNER, J.: Solární komín; Solární komín. FSI VUT v Brně. (prototyp)